Èxit de la III Edició del Curs CRISH d’innovació en Salut a Grenoble

Ha tingut lloc recentment, a la ciutat de Grenoble, la tercera edició del curs Co-Creating Innovative Solutions for Health (CRISH) de formació als professionals de la salut, investigadors, pacients i cuidadors. En aquesta formació, els alumnes aprenen diferents metodologies i tècniques de co-creació, d'experiència de pacient (XPA) i d'emprenedoria, per tal d'identificar necessitats no cobertes i per desenvolupar nous productes, processos o serveis que les cobreixin, com per exemple el redisseny de serveis clínics o la identificació de noves línies de recerca en aquest àmbit.

Enguany s’han fet tres edicions del curs: a Barcelona (octubre 2017), a Londres (novembre 2017) i a Grenoble (desembre 2017), després de portar a terme un primer prototip del curs a la Ciutat Comtal. Amb l'experiència recollida, els organitzadors han refinat el prototip inicial i han definit les lliçons apreses. Com a resultat, els alumnes han valorat molt positivament elements com la participació conjunta de pacients, clínics, investigadors i gestors, així com l’exercici pràctic de disseny d'un projecte que inclogui tot l'après en el curs.

El curs CRISH s'emmarca dins el projecte de recerca del mateix nom, finançat per l'European Institute of Innovation and Technology (EIT-Health, subvenció num. 17428), que lideren l'Hospital Clínic i l'ISGlobal i en el que també hi participen la Universitat de Barcelona, l'Imperial College London, la Universitat de Grenoble, IrsiCaixa, IESE, Fundació La Caixa i AQuAS. Té com a objectius principals proporcionar conceptes teòrics, les habilitats i les eines fonamentals per a la co-creació i el co-disseny de projectes de recerca i innovació en salut, i promoure el treball interdisciplinari amb tots els actors implicats en la recerca i innovació en salut: professionals sanitaris, investigadors, gestors, empreses i pacients.