Èxit del projecte TROCAR en el Congrés de la Societat Europea de Microbiologia Clínica i Malalties Infeccioses

El Consorci TROCAR (Translational Research On Combating Antimicrobial Resistance), un projecte multicèntric coordinat des de l’IDIBAPS pel Dr. Jordi Vila, cap de secció de Bacteriologia Clínica de l'Hospital Clínic de Barcelona i responsable de l'equip IDIBAPS Recerca i desenvolupament en microbiologia i poarasitologia clínica molecular, ha estat presentat amb gran èxit en el Congrés de la Societat Europea de Microbiologia Clínica i Malalties Infeccioses (ESCMID), celebrat a Viena del 10 al 13 d'abril de 2010. El projecte té com a objectiu investigar l'epidemiologia de noves soques multiresistents d'alta virulència per tal de dissenyar noves estratègies per controlar l'emergència i la propagació de bacteris resistents als antibiòtics.

El projecte, amb una durada de tres anys, ha estat finançat pel Setè Programa Marc de la Unió Europea sota el patrocini de la ESCMID, la major societat científica europea en el camp de les malalties infeccioses. Presentat a Barcelona el febrer de 2009, TROCAR està integrat per un nombrós grup d'experts internacionals en camps tan diversos com la microbiologia mèdica, la genòmica i la proteòmica, la resistència antimicrobiana, el tipatge molecular, la genètica poblacional, la patogenicitat bacteriana o l’anàlisi computacional.

A continuació es relaciona una sèrie d'abstracts dels diferents partners del projecte que van ser presentats al Congrés de Viena:El Dr. Vila a l'estand de TROCAR al Congrés de la ESCMID a Viena

L'emergència i propagació de bacteris patògens en l'ésser humà resistents als antibiòtics s'ha convertit en un important problema de salut pública en els darrers cinquanta anys, amb un impacte sanitari, econòmic i social cada dia més preocupant. La resistència als antimicrobians (RAM) està repercutint greument en el control de les malalties, ja que molts dels bacteris causants de les infeccions nosocomials i adquirides en la comunitat han deixat de respondre als antimicrobians d'ús comú, augmentant els costos i la dificultat del maneig terapèutic.

Els programes existents sobre vigilància de la resistència als antimicrobians són majoritàriament observacionals i no hi ha prou estudis que ofereixin una aproximació científica a l'epidemiologia, la virulència i als mecanismes de resistència a nivell genòmic i proteòmic. Actualment, els mètodes epidemiològics no s'apliquen en la majoria dels estudis de vigilància de la resistència, per tant, a fi d'entendre l'impacte d'aquesta resistència és necessari un major rigor epidemiològic.

Projectes de gran abast com TROCAR són necessaris per conèixer millor i combatre aquest tipus de resistències. D'aquesta manera, TROCAR se suma als més de 10 projectes finançats per la Comissió Europea que lidera l'IDIBAPS, que també participa en més de 40 projectes dirigits des d'altres centres de referència. La presència europea d'aquest centre de recerca vinculat a l'Hospital Clínic creix any rere any demostrant la qualitat de la recerca que impulsen els seus professionals.