Experts internacionals debaten com mesurar l’impacte sobre la salut de les polítiques de drogues, alcohol i tabac

Més de 100 experts internacionals en addiccions de diferents disciplines es reuneixen al CaixaForum de Barcelona per presentar i debatre les investigacions científiques més recents i contribuir així a redissenyar les polítiques nacionals i globals en drogues. El debat (A-Debate) constitueix l’acte final del projecte europeu Alice Rap, co-liderat pel Dr. Anotni Gual, cap de la Unitat de Conducte Addictives de l’Hospital Clínic de Barcelona i l’IDIBAPS. Es centrarà en el concepte “petjada de salut“ de les addiccions, una eina que permet mesurar l’impacte negatiu sobre la salut de les accions dels productors i reguladors de substàncies addictives.

“De la mateixa manera que la petjada de carboni es pot utilitzar per mesurar les emissions de CO2 dels diferents actors, la petjada de salut pot mesurar els factors de l’addicció que incideixen negativament sobre la salut”, explica Peter Anderson, Professor de Consum de Substàncies Addictives a l’Institut de Salut i Societat de la Universitat de Newcastle, i co-líder del projecte Alice Rap.

Diferents línies de recerca, que es presentaran a l’acte de l’A-Debate, identifiquen els múltiples factors que condueixena l’addicció a les drogues legals i il·legals. Es tracta de factors biològics, demogràfics, econòmics i socials d’una determinada població, així com també d‘avenços socials, tecnològics, comercials i polítics. Tots ellstenen un impacte mesurable sobre el consum de drogues i, per tant, sobre els riscos per a la salut. Alguns d’aquests factors són molt resistents al canvi, mentre d’altres, sobretot aquells relacionats amb la regulació, poden ser modificats més fàcilment per obtenir millores en salut pública.

El Dr. Antoni Gual, destaca que la petjada de salut desenvolupada per Alice Rap “és un sistema útil per identificar els factors de l’addicció amb més riscos per a la salut i alhora també és una eina de gestió per avaluar les oportunitats del sector públic i privat i la societat civil per reduir aquests riscos”.

A la Unió Europea (UE) cada any es perden 21,1 milions d’anys de vida a causa del consum de tabac, alcohol i drogues il·legals. Aquest dany és resultat de la producció i venda de productes addictius per part de la indústria i/o d’una política i regulació inadequada per part dels governs. Així doncs, igual que la petjada de carboni, la petjada de salut mesura el dany causat pels productes i empreses i per les polítiques inadequades dels països. És per això que investigadors d’Alice Rap proposen que aquesta eina s’utilitzi en les avaluacions anuals dels actors públics i privats més rellevants.

A més, la petjada de salut pot esdevenir un incentiu per a la indústria i els governs per actuar i reduir l’impacte de les addiccions en la salut. Per exemple, els governs poden millorar la petjada de salut implementant polítiques i regulacions basades en l’evidència científica. Per altra banda, les empreses també poden prendre mesures per millorar la seva petjada, per exemple, la indústria de l’alcohol pot produir productes amb una concentració alcohòlica més baixa.

L’A-Debate és un debat presencial i on-line amb la participació de més de 100 científics d’alt nivell, professionals clínics, actors polítics i de la societat civil incloent membres de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), del Grup Pompidou i de l’Observatori Europeu de la Droga i les Toxicomanies (EMCDDA). L’objectiu és debatre durant dos dies sobre els principals resultats del projecte i el seu potencial per contribuir a una política de drogues eficaç. Del debat en sortiran propostes i recomanacions pels actors polítics basades en la recerca científica.

D’aquesta manera es tancarà el projecte Alice Rap (2011-2016), el més gran d’Europa en l’àmbit de les addiccions i cofinançat pel 7è Programa Marc de la UE amb un pressupost de 10 milions d’euros. Han estat un total de 1.000 mesos acumulats de feina d’una xarxa de 150 científics de 25 països diferents i de disciplines que engloben des de l’antropologia fins a la toxicologia. Alice Rap ha estat coordinat per l’Hospital Clínic amb la col·laboració del Subdirecció General de Drogodependències de la Generalitat de Catalunya.

Els resultats del projecte són especialment rellevants de cara a la Sessió Especial de l’Assemblea de General de les Nacions Unides (UNGASS) sobre Drogues de 2016, que es celebrarà del 14 al 21 d’abril a Nova York per tractar la reforma de les polítiques de drogues a nivell internacional.

Més informació sobre el projecte Alice Rap:

ALICE RAP Website

A-Debate web page

ALICE RAP Science Findings

ALICE RAP Science Findings - Health footprint