Experts internacionals debaten sobre la importància dels programes de cribatge en la lluita contra el càncer de còlon

Experts internacionals es reuneixen entre el 24 i el 28 d’Octubre a Barcelona en el Congrés Europeu de Gastroenterologia (United European Gastroenterology Week) per exposar els darrers avenços en la recerca, el diagnòstic, i el tractament de les malalties digestives. Especial èmfasi es fa en la lluita contra el càncer colorectal, en la que, segons els experts, Espanya s’està quedant enrere degut a les baixes taxes de captació en els programes de cribratge. El Dr. Antoni Castells, cap de l’Institut de Malalties Digestives i Metabòliques (ICMDM) de l’Hospital Clínic de Barcelona, ha estat designat com a portaveu del Congrés en matèria de cribratge del càncer colorectal i presenta avui els resultats de la seva recerca en aquest camp.

El càncer de còlon i recte (CCR) és el tercer tipus de càncer més freqüent al món, amb un milió de nous casos a l’any, i la segona causa de mort per càncer. Segons la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica (SEOM), 30.230 persones a Espanya seran diagnosticades d’un CRC, amb el doble d’homes afectats que de dones. Els programes de cribratge per a aquest tipus de tumor són clau per identificar la malaltia en estadis inicials, amb el que millora el seu pronòstic.

Espanya, tot i tenir de les taxes d’incidència més altes d’Europa occidental, està a la cua de la resta de països europeu en la lluita contra el càncer colorectal amb només un 34% de participació en els programes de cribratge de la població diana, enfront un 65% de participació en els països més avançats.

"La participació en els programes de cribratge de CCR a Espanya és preocupantment baix i no hi ha dubte que les persones es desanimen per una la manca de consciència,  la naturalesa de les proves actuals i la limitada implantació de programes organitzats en determinades comunitats autònomes", explica el Dr. Castells. "Tot i així, hi ha signes encoratjadors en certes zones d'Espanya, com un índex de participació proper al 50% en el programa de cribratge de CCR de Barcelona i del 65% al País Basc. Encara, però, ens queda un llarg camí per recórrer si volem complir amb els objectius europeus a nivell estatal", afegeix.

El Dr. Castells forma part d'un equip d’experts mundials que estan buscant noves tècniques per al cribratge de CCR amb la finalitat de millorar les proves, la participació i, en última instància, les taxes de mortalitat. "Les noves aproximacions per al cribratge CRC han demostrat ser prometedores en estudis preliminars però s'han d’avaluar amb més detall en cohorts més grans de pacients. Tenir un mètode de detecció no invasiu, precís i senzill reduiria el nombre de pacients reticents a sotmetre’s a les proves", conclou el Dr. Castells.