Els factors de transcripció Hnf1a i Hnf4a tenen funcions relacionades que afecten al desenvolupament de diabetis

L'activitat transcripcional de cada gen es determina habitualment a través de múltiples factors de transcripció. Aquest concepte està fermament establert gràcies a estudis amb gens aïllats. Però els factors de transcripció no regulen només un gen, sinó que controlen amplis programes genètics vinculats a la funció cel·lular y la malaltia. Segueix sent un repte entendre com combinacions de factors de transcripció interactuen amb els programa de regulació cel·lular. Investigadors de l'equip IDIBAPS Programació Genòmica de Cèl lules Beta i Diabetis, dirigit pel Dr. Jorge Ferrer, han publicat recentment a Plos Genetics un article en què es demostra la interacció entre els factors de transcripció Hnf1a i Hnf4a, i el seu efecte sobre el desenvolupament de diabetis. Els primers signants del treball són Sylvia F. Boj i Dimitri Petrov.

Els humans amb mutacions en gens que codifiquen els factors de transcripció Hnf1a i Hnf4adesenvolupen formes similars de diabetis que condueixen a una secreció anormal d'insulina. Això suggereix que ambdós factors podrien desenvolupar funcions relacionades a les cèl·lules productores d'insulina dels illots pancreàtics. El treball publicat recentment mostra que Hnf1a i Hnf4a s'uneixen a un mateix conjunt de gens, i que els ratolins en què un o altre d'aquests factors s'ha inactivat presenten una expressió anormal de gens similars.

Comparant els defectes en l'expressió gènica de ratolins amb mutacions en els gens Hnf1a, Hnf4a o en ambdós, es va determinar que aquests factors de transcripció regulen gens comuns de forma sinèrgica. Així doncs, aquests resultats mostren l'existència d'una xarxa reguladora que està alterada en diabetis. Es poden emprar estratègies similars per descriure com interactuen les funcions d'altres factors de transcripció.