Guies europees de pràctica clínica de trasplantament hepàtic

Els Doctors Xavier Forns i Juan Carlos García-Valdecasas, ambdós de l’ICMDM  i investigadors del CIBERehd,  han col·laborat en la realització de les EASL Clinical Practice Guidelines: Liver transplantation  (Guies europees de pràctica clínica de trasplantament hepàtic) que s’han publicat a Journal of Hepatology , Volume 64 , Issue 2 , 433 – 485.

Aquestes guies inclouen tot el procediment del trasplantament hepàtic, des de la indicació fins al seguiment posterior del pacient. A més aporten el coneixement, l’opinió i l’experiència d’un conjunt d’experts europeus en trasplantament hepàtic. És evident que les guies suposen un ajut molt important pel metge general, l’especialista i per a la societat atès que tenen en compte l’evidència científica, defineixen, descriuen, indiquen i recomanen el que cal fer en cada una de les passes del procediment del trasplantament hepàtic.