L'Hospital Clínic i l'Hospital del Mar coordinen l'inici del nou programa de detecció precoç del càncer de còlon i recte a Barcelona

El càncer de còlon i recte (CCR) és el tercer càncer en freqüència entre els homes i el segon en les dones, i és la segona causa de mort per càncer a Catalunya, després del càncer de pulmó i el de mama, respectivament. Un 5,4 % dels homes i un 3,1 % de les dones el desenvolupen abans dels 74 anys. A Catalunya es diagnostiquen cada any 4.500 casos nous d'aquest tumor.

El Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte, presentat avui per la consellera Marina Geli, té com a objectiu principal prevenir i reduir els casos de mortalitat per aquest tipus de càncer. Tindrà una periodicitat biennal i estarà dirigit a homes i dones de Catalunya d'entre 50 i 69 anys. El programa consisteix en la realització d’una prova que detecta sang en femta no visible a simple vista i les posteriors exploracions en cas de necessitat, així com l’atenció individualitzada a les persones amb un risc incrementat en funció dels seus antecedents familiars i personals de càncer.

El programa, que es va posar en marxa en forma pilot a la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat i al GTS de l’Alt Penedès, està previst que s'implanti próximament a les àrees funcionals Esquerra i Litoral de la ciutat de Barcelona. En aquestes àrees la coordinació anirà a càrrec de l'Oficina de Cribratge de l'Hospital Clínic - Hospital del Mar. A partir de 2010 s'anirà extenent de forma progressiva a les regions sanitàries de Barcelona, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, Girona, Catalunya Central i Lleida, fins a assolir el 100% de la població diana el 2015.

Participació activa de les farmàcies

Les farmàcies tindran en aquest programa, per primer cop a Espanya, un paper actiu en la detecció d’aquest tipus de càncer, essent les encarregades de recollir les mostres dos cops per setmana i portar-les als hospitals per a la seva anàlisi. La proximitat dels farmacèutics a la ciutadania els fa idonis per a convèncer i conscienciar els usuaris i usuàries d’entre 50 i 69 anys de la conveniència de fer-se una prova que pot ajudar a detectar la malaltia en una fase precoç.

Importància de la detecció precoç

La majoria dels càncers de còlon i recte es desenvolupen a partir de pòlips adenomatosos colorectals. La presència de pòlips és freqüent en la població tot i que només un petit percentatge, entre el 3 % i el 4 %, desenvolupa un càncer en un periode de 10 anys o més. Aquest llarg temps permet prevenir o detectar precoçment el CCR, millorant el pronòstic de la malaltia.

Per a més informació:  web del Departament de Salut