L'Hospital Magnètic, una nova visió de la gestió d'infermeria i la cura del pacient

La situació econòmica en la que estem immersos fa que el col·lectiu d'infermeria, el més nombrós del sector sanitari, tingui davant seu el repte de trobar continues fòrmules de millora de l'eficàcia, de la seguretat, de l'autonomia del pacient, així com dels índex de morbi-mortalitat.  En aquest sentit, la Direcció d'Infermeria de l'Hospital Clínic de Barcelona fa una clara aposta per desenvolupar els valors del model d'Hospital Magnètic al centre, ja que ofereix grans oportunitats a l'organització. Per a explicar a tothom en què consisteix, la reconeguda infermera nordamericana Margaret Mc.Lure, líder del projecte Magnet Hospital als EEUU, va oferir el passat dimecres 23 de maig la conferència sobre el programa Magnet Hospital. The Gold Standard for Nursing Care a l'Hospital Clínic, en una sessió plena de gom a gom que va estar coordinada per la Dra. Adela Zabalegui, directora d'Infermeria de l'Hospital, i la Sra.  Teresa Fuster, cap de gestió d'Infermeria de l'Institut Clínic de Neurociències (ICN).

Margaret McLure i Adela ZabaleguiLa Sra. Mc.Lure, ex-directora executiva d'Infermeria de la New York University Medical Center, ex-presidenta de l'Associació Americana d'Infermeria (AAN), experta en polítiques de salut i professora de la New York University, és la creadora del concepte Hospital Magnètic, el qual proposa formes innovadores de gestió de la infermeria amb el doble objectiu d'atraure el talent als hospitals i de cercar la màxima qualitat i eficiència en la cura dels pacients. Aquesta nova concepció d'hospital va néixer a Estats Units a principis dels anys 80, quan un grup d'infermeres es van reunir per estudiar l'escassetat de professionals de la Infermeria que s'estava donant en aquella dècada, sobre tot als centres hospitalaris, i l'alta incidència de rotació entre hospitals. Van descobrir que hi havia però certs hospitals que no patien aquesta situació, i van voler esbrinar-ne les causes. L'American Academy of Nursing (AAN) va iniciar un estudi sobre 41 hospitals per trobar els factors involucrats en "l'atracció magnètica" que exercien aquests centres, i van trobar que coincidien en unes característiques comunes, entre d'altres, el suport dels centres a la pràctica infermera, la valoració de la seva tasca i la promoció de l'exel·lència en la cura dels pacients.