I Jornada d'Atenció Compartida en Malalties Infeccioses Clínic-AISBE

El passat 23 de febrer es va celebrar, a la sala d'actes Farreras Valentí de l'hospital, la I Jornada d'Atenció Compartida en Malalties Infeccioses, dirigida a professionals sanitaris i organitzada pel Grup de Malalties Infeccioses del Clínic - Àrea Integral de Salut Barcelona Esquerra (AISBE). En la trobada es van tractar els principals problemes que comporta la coordinació entorn dels pacients amb aquests tipus de malalties, es van reforçar coneixements i es van establir sinèrgies per trobar solucions a les deficiències que poden aparèixer en la pràctica diària.

El director general del Clínic, Josep M. Campistol, va donar la benvinguda als assistents, juntament amb Àlex Soriano, cap del servei de Malalties Infeccioses i coordinador del Grup Clínic de Malalties Infeccioses de l'AISBE i a continuació es van celebrar tres taules rodones, dedicades la primera a l'epidemiologia, l'utilització d'antibiòtics i pautes curtes en el tractament de les malalties infeccioses; a les infeccions urinàries  recurrents la segona, i a la discusió de casos pràctics la tercera. Com a ponents hi van intervenir diversos professionals provinents de diversos centres, tant hospitalaris com d'EAPS i també de l'administració sanitària.