I Jornada de Recerca de l’ICT

La col·laboració és un dels puntals bàsics de la recerca biomèdica traslacional, que integra els coneixements procedents de la investigació bàsica en la pràctica clínica. En aquest entorn de cohesió i cooperació, l’Institut Clínic del Tòrax (ICT) va celebrar el passat 15 de juny la seva primera Jornada de Recerca. Durant la trobada, es van presentar les principals línies de recerca en malalties cardiovasculars, pneumologia i cirurgia toràcica.

El nou Pla Estratègic que està elaborant l’ICT identifica la recerca com un eix bàsic comú. La Jornada, doncs, esdevé un punt de trobada ideal per a fomentar les sinergies entre les diverses àrees de recerca. La idea és impulsar la col·laboració interna en projectes nacionals i internacionals. En aquest sentit, a més, la Jornada ajuda a identificar elements comuns i els aspectes transversals entre les diferents especialitats.

Des del punt de vista assistencial, el 70% dels malalts ingressats a l’hospital pateixen més d’una malaltia crònica, sent l’associació de malaltia respiratòria amb malaltia cardiovascular de les més freqüents. Aquesta freqüent associació posa de manifest la necessitat de treballar de forma conjunta. Els projectes exposats a la Jornada són un clar exemple de l’efectivitat en el camp de la recerca que cohesiona investigació cardiovascular i respiratòria.

El programa de la Jornada va incloure línies de recerca bàsica i recerca clínica, així com altres treballs d’interès comú per a nombrosos equips. Alguns exemples transversals són els estudis sobre inflamació, trastorns del son o la recerca amb cèl·lules progenitores del moll de l’os. També es va identificar una preocupació comú, la necessitat d’espais ben equipats per a la investigació bàsica i clínica, que es veurà minimitzada en el futur proper amb el procés de creació de nous equipaments en el que està immers l’IDIBAPS.