Identificades 40 noves variants genètiques implicades en la predisposició al càncer colorectal

Investigadors de l'IDIBAPS han participat en un  estudi internacional en què s'han identificat 40 noves variants genètiques implicades en la predisposició germinal al càncer colorectal. Sergi Castellví-Bel, cap del grup Predisposició genètica al càncer colorectal de l'IDIBAPS i investigador del CIBEREHD, i Coral Arnau-Collell i Lorena Moreno, investigadores del mateix grup d'IDIBAPS i CIBEREHD, han participat en l'article publicat a Nature Genetics, juntament amb investigadors del CIBER d'Epidemiologia i Salut Pública (CIBERESP).

Certes alteracions en l'ADN germinal, que està present en totes les nostres cèl·lules en néixer, poden predisposar a malaltia. La identificació d'aquestes noves 40 variants genètiques, juntament amb les 60 trobades ja en estudis anteriors, fa augmentar a 100 el nombre de variants genètiques conegudes en la predisposició a aquesta malaltia fins al moment i posa de manifest la importància i necessitat dels estudis col·laboratius internacionals.

Les conclusions de l'article permeten avançar en l'arquitectura genètica d'aquest càncer (el més habitual a Espanya i la segona causa de mort relacionada amb càncer després del de pulmó), així com el seu potencial aplicació en el seu cribratge preventiu en la població general.

Mostra de més 125.400 pacients

Aquest estudi és un dels més amplis realitzats fins al moment per càncer colorectal i es va desenvolupar mitjançant seqüenciació completa del genoma i estudis d'associació genètica comparant casos i controls de 125.478 pacients. Van ser un total de 21 les cohorts de pacients de càncer colorectal i individus control de l'estudi, procedents dels EUA, Canadà, Holanda, Àustria, Espanya, República Txeca, Alemanya, Regne Unit, Suècia i la Unió Europea. El consorci internacional GECCO, amb base a Seattle, va ser l'encarregat de coordinar aquesta col·laboració internacional a gran escala.

Variants genètiques descobertes

Entre les variants identificades en aquesta recerca destaca la primera variant genètica rara (freqüència poblacional <5%) de predisposició germinal a aquesta malaltia prop del gen CHD1. Així mateix, les variants identificades ressalten nous gens i vies de senyalització implicades en l'aparició d'aquest càncer com els ARN no codificants llargs, els factors de transcripció Krüppel-like, les vies de senyalització Hedgehog i Hippo-YAP, i el sistema immunitari.

"Mitjançant el tipatge d'aquestes variants en els individus de la població general es podria calcular un valor de risc personal associat a aquesta malaltia i seleccionar per realitzar un cribratge preventiu per colonoscòpia a aquells amb risc més alt", afirma Sergi Castellví-Bel.

L'investigador apunta a més que aquest estudi permet ampliar el coneixement dels processos biològics implicats en l'aparició d'aquesta neoplàsia el que pot permetre el desenvolupament de fàrmacs dirigits a la seva prevenció.

Altres investigadors espanyols que han participat en l'estudi són Víctor Moreno Henar Alonso (del CIBERESP i de l'Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) de Barcelona); María Dolores Chirlaque (també del CIBERESP i de l'Institut Murcià d'Investigació Biosanitària-IMIB); Vicente Martín (del CIBERESP i de la Universitat de Lleó) i Miguel Rodríguez-Barranc (del CIBERESP i de l'Institut de Recerca Biosanitària de Granda.

Referència de l’estudi:

Discovery of common and rare risk variants for colorectal cancer. Jeroen R. Huyghe, Stephanie A. Bien, […] Ulrike Peters. Nat Genet. 2018 Dec 3. doi: 10.1038/s41588-018-0286-6