II Trobada de famílies i experts en demència frontotemporal al Clínic

El dia 9 de juny es va celebrar, a la sala d'actes Farreras Valentí de l'hospital, la "II Trobada de Famílies i Experts en Demència Frontotemporal" organitzada per l'Asociación de Demencia Frontotemporal (ADEF), en la que hi van intervenir la Dra. Raquel Sánchez-Valle, de la Unitat d'Alzheimer i Altres Trastorns Cognitius;  i la Sra. Núria Montagut, logopeda, ambdues pertanyents a l'Institut Clínic de Neurociències (ICN); el Dr. Manuel Pérez, del departament de Neurologia de la Universitat de Deusto; el Dr. Antonio Andrés Burgueño, representant del Programa "Desatar al anciano y al enfermo de Alzheimer" de la Comunitat Autònoma de Madrid, i diversos membres de l'ADEF.

Va inaugurar la secció de ponències la Dra. Raquel Sánchez-Valle, que va resumir les característiques principals de la malaltia i els projectes de recerca més rellevants que s'estan desenvolupant en l'actualitat, entre els quals destaca el projecte internacional Genetic frontotemporal Dementia Initiative (GENFI) en el que hi participen l'Hospital Clínic i l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS).

A continuació, la Sra. Núria Montagut va parlar de les teràpies d'intervenció logopèdica i de manejament de la disfàgia que s'està portant a terme a l'Hospital de Dia de Malalties Neurodegeneratives del Clínic.a

Per la seva banda, el Dr. Manuel Pérez va presentar una revisió dels trastorns cognitius i conductuals en pacients amb esclerosi lateral amiotròfica (ELA), la qual s'ha mostrat recentment íntimament relacionada amb la demència frontotemporal.

El Dr Antonio Andrés Burgueño va presentar els resultats de l'estudi realitzat pel programa "Desatar al anciano y al enfermo de Alzheimer" en residències de la Comunitat Autònoma de Madrid. Aquests mostren que el 5% dels pacients ingressats presentaven demència frontotemporal o trastorns relacionats. Segons el tipus de residència, entre el 0 (en residències "lliures de contencions") i el 45% dels pacients ingressats rebien algun tipus de contenció física diària, el 67% dels quals rebien contenció farmacològica amb medicaments antipsicòtics. Aquestes xifres doblen la freqüència descrita en altres països europeus. El Dr. Andrés va posar èmfasi en el fet que, des del programa, no hi ha evidències de què l'ús de contencions aporti beneficis al pacient i sí, en canvi, evidències de possibles efectes secundaris.

Tot seguit, quatre membres de l'ADEF, familiars de pacients afectats de demència frontotemporal, van oferir el seu testimoni sobre la cura d'aquest tipus de malalts, les dificultats amb les quals es troben i les accions que l'associació està portant a terme per intentar millorar la qualitat de vida d'aquests pacients i els seus cuidadors.

La demència frontotemporal

La demència frontotemporal és el segon tipus de demència neurodegenerativa en freqüència en pacients de menys de 65 anys i cursa amb trastorns de conducta, problemes del llenguatge i/o alteracions motores, produint un deteriorament cognitiu i funcional progressiu i la mort prematura de les persones afectades.