Incorporació de personal d'infermeria durant la pandèmia de la COVID-19

Degut a la pandèmia provocada per la COVID-19, la Direcció Infermera ha incorporat nous professionals de diferents categories: infermeres, TCAIs i estudiants d’infermeria.