INFO DIRECCIÓ IDIBAPS: Modificacions en algunes accions de suport a investigadors

Benvolguts investigadors,

Des de la direcció de l’IDIBAPS hem modificat algunes accions de suport als investigadors.

Així, tal com podeu veure per les convocatòries, proposarem el següent:

•    Ampliar i consolidar el programa de postdoctorals. Convocatòria tancada el 30 de Març. •    Ampliar i consolidar la convocatòria de predoctorals. S’obrirà la primera crida a l’Abril. •    Ampliar el programa de sabàtics extramurals per a tots els investigadors IDIBAPS. Sortirà la convocatòria abans de l’estiu. •    Ordenar les propostes RyC, FIS, i Rio Hortega, que complementa en quantitats importants el propi IDIBAPS. •    Mantenir la consolidació de RyC, i FIS, prèvia avaluació •    Consolidar Rio Hortega i Ajuts Post-Mir, prèvia avaluació. •    Mantenir la política d’incorporació de Líders de Recerca en base al programa ICREA i ISCiiii. Previ anàlisi científic intern i extern. •    Mantenir -en funció de recursos- la convocatòria de sabàtics intramurals. •    Cancel·lar les convocatòries de tècnics i infermeres de suport a la recerca, atès que els programes de Xarxes i CIBERs cobreixen aquest camp d’actuació. •    Desenvolupar un programa ICREA intramural que complementi salaris de líders en funció d’avaluacions i disponibilitats econòmiques.

A través dels diferents òrgans de govern de l’IDIBAPS us ampliarem aquesta informació.

Ben cordialment,

Ramon Gomis