Activitats vinculades a la Direcció d'Infrastructures, d'obres iniciades, acabades i trasllats

•    Obres de reforma a l’escala 2 i l’escala 6

•    Nova xarxa Fibra Òptica i SAI

•    La primera fase de Grups Electrògens

•    Inici reforma de 8 habitacions d’aïllament d’hematologia a l’escala 2 planta 4

•    Inici obres ampliació clima fase 2 del Pavelló Blau de la seu Maternitat

•    Trasllat administració de dosis i sala calenta del PET de la escala 9 planta 0 al interpavellò  9/11 planta 0

•    Reforma parcial de l’escala 1 planta 6 de Post Coronària

•    Finalitzada la reforma de l’interpavelló 7/9 planta 3 àrea mèdico-administrativa d’hepatologia

•    Canvi i instal•lació i climatització i reforma local de la consulta externa de  Psiquiatria i Salut Mental al carrer Rosselló, 140

•    Adequació nou local CIBER’S al carrer Còrsega, 180

•    Restauració façana i reacondicionament estructura plantes baixa i soterrani seu Maternitat

•    Finalitzada reforma sala planta 3ª ala Llevant Maternitat per ubicar-hi provisionalment Psiquiatria d’Adults