Recerca

Investigadors de l’IDIBAPS descobreixen una proteïna que afavoreix l’obesitat induïda per la dieta

La inhibició d’aquesta molècula a més de reduir la predisposició a desenvolupar la malaltia, també alleuja l’alteració de la microbiota associada a l’obesitat.  

Imatge de microscopia representativa del teixit adipós d'un ratolí alimentat amb una dieta rica en greixos. En vermell, s'observa la proteïna endotelial isolectina B4 i en verd, la proteïna associada a lípids perilipina-1.

L'obesitat induïda per la dieta s'ha convertit en una epidèmia arreu del món, ja que gairebé el 40% de la població adulta té sobrepès o obesitat. Aquesta malaltia comporta un augment de la mortalitat, així com de la susceptibilitat de patir més d’un trastorn alhora. A més, està estretament relacionada amb el risc de desenvolupar càncer. Ara com ara, encara desconeixem gran part dels mecanismes implicats en els efectes perjudicials de l’obesitat, fet que dificulta disposar estratègies terapèutiques viables o desenvolupar nous tractaments per combatre-la.

Ara, investigadors del grup IDIBAPS Control traduccional de la malaltia hepàtica i el càncer, dirigit per Mercedes Fernández-Lobato, han identificat la proteïna CPEB4 com una potencial diana terapèutica contra l'obesitat.

Segons els resultats, publicats a la revista Molecular Metabolism, una alimentació rica en greixos augmenta l’expressió de CPEB4 al teixit adipós d’humans i ratolins. Això, activa un conjunt de gens implicats en l’expansió de les cèl·lules adiposes, la inflamació i l’augment del greix corporal. A més, CPEB4 contribueix a l’alteració de la microbiota intestinal associada a l’obesitat, ja que incrementa la proporció d’espècies bacterianes considerades patològiques.

No obstant això, la deleció del gen de CPEB4 en ratolins inhibeix la diferenciació dels adipòcits. Així mateix, també redueix l’acumulació de lípids a la cavitat abdominal, la inflamació del teixit adipós, i l’augment de pes, encara que els animals rebin una dieta rica en greixos. Per últim, l’absència de la proteïna normalitza la composició de la microbiota i afavoreix la presència de bacteris que protegeixen la barrera intestinal.

“El nostre treball revela l’existència d’un circuit regulador del procés de traducció de l’ARN a proteïnes, dirigit per CPEB4, fins ara desconegut”, explica Fernández-Lobato. “Això suposa una novetat important, ja que, avui dia la recerca se centra  principalment en el pas previ, és a dir, la síntesi de l’ARN a partir de l’ADN. Així doncs, els nostres resultats promouen un canvi de paradigma cap al control traduccional, que pot obrir noves vies d’investigació per a desenvolupar millors tractaments contra l’obesitat”.

L’estudi, firmat per Núria Pell com a primera autora, suposa un primer pas endavant que permetrà al grup aprofundir i entendre els mecanismes que augmenten el risc de patir càncer de fetge en persones obeses.

Estudi de referència

Nuria Pell, Ester Garcia-Pras, Javier Gallego, Salvador Naranjo-Suarez, Alexandra Balvey, Clara Suñer, Marcos Fernandez-Alfara, Veronica Chanes, Julia Carbo, Marta Ramirez-Pedraza, Oscar Reina, Louise Thingholm, Corinna Bang, Malte Rühlemann, Andre Franke, Robert Schierwagen, Karl P Rheinwalt, Jonel Trebicka, Raul Mendez, Mercedes Fernandez. Targeting the cytoplasmic polyadenylation element-binding protein CPEB4 protects against diet-induced obesity and microbiome dysbiosis. Molecular Metabolism, 2021 Nov 10;54:101388. doi: 10.1016/j.molmet.2021.101388