Investigadors de l’IDIBAPS elaboren una nova revisió sobre la pneumònia adquirida a la comunitat

La prestigiosa revista The Lancet publica un seminari elaborat per investigadors de l’IDIBAPS sobre pneumònia adquirida a la comunitat. Es tracta d’un article en el que es fa una revisió exhaustiva sobre l’epidemiologia, el diagnòstic i el tractament d’aquesta malaltia. El treball està encapçalat pel Dr. Antoni Torres, pneumòleg de l’Hospital Clínic, cap de l’equip IDIBAPS Investigació aplicada en malalties respiratòries infeccioses, malalt crític i càncer de pulmó, catedràtic de la UB i coordinador del Programa de Pneumònia del CIBERES, i hi han participat la Dra. Elena Prina i el Dr. Otavio Ranzani, del mateix grup de l’IDIBAPS.

La pneumònia adquirida a la comunitat és la malaltia infecciosa que comporta una major mortalitat en els països desenvolupats. Afecta a prop de 3 persones per cada 1.000 habitants a l’any, xifra que pot augmentar fins a 50-60 casos anuals en persones de més de 65 anys o en pacients amb malalties cròniques respiratòries, cardíaques o hepàtiques. La mortalitat global dels pacients amb pneumònia és d’un 10% però augmenta fins a un 30% en els pacients hospitalitzats més greus. A més, els pacients amb pneumònia poden presentar, després de l’alta hospitalària i durant força temps, afectació de l’estat general, descompensació de les seves malalties cròniques i complicacions cardiovasculars greus.

El tractament d’aquesta malaltia es fa amb antibiòtics i de forma individualitzada, seleccionant el més adient en cada cas per reduir la creació de resistències i els efectes secundaris. El diagnòstic ràpid de la malaltia i el seguiment dels pacients després de l’inici del tractament també són importants per evitar complicacions.

La revisió que publica The Lancet s’ha elaborat  fent una cerca sistemàtica de les publicacions científiques més rellevants i actuals centrades en pneumònia adquirida en la comunitat. També s’han revisat les tres guies clíniques més importants. “Aquest seminari vol ser un posta al dia sobre aquesta malaltia, ja que la darrera revisió a la revista es va fer ara fa 10 anys”, explica el Dr. Torres. “Pot suposar un canvi en la pràctica clínica, doncs en els darrers temps han sortit nombroses publicacions relacionades amb el tractament de la pneumònia i el maneig dels pacients”.

En aquest sentit, un equip liderat pel Dr. Torres va publicar al més de febrer un article a la revista JAMA sobre la capacitat dels corticoides, un grup de fàrmacs antiinflamatoris, per reduir el fracàs en el tractament de la pneumònia greu, així com la mortalitat. Les recomanacions d’aquest treball en quant al tractament de la malaltia ja s’apliquen a l’Hospital Clínic.

Referència de l’article:

Community-acquired pneumonia Elena Prina, Otavio T. Ranzani, Antoni Torres. The Lancet. 2015 Aug 13. doi: 10.1016/S0140-6736(15)60733-4.