Recerca

Investigadors del CAPSBE i de l'IDIBAPS organitzen un número especial dedicat a Atenció Primària a la revista internacional IJERPH

Aquest número especial estarà destinat a articles d'investigació originals que presentin dades quantitatives i/o qualitatives que ressaltin els valors fonamentals de l'atenció primària de la salut

Belchin Kostov, Antoni Sisó-Almirall i Luis González-de Paz

Belchin Kostov, Luis González-de Paz i Antoni Sisó-Almirall, membres de la unitat de recerca del CAPSBE i investigadors del Grup de Recerca Transversal en Atenció Primària de l’IDIBAPS, han estat proposats per organitzar un número especial dedicat a Atenció Primària a la revista International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH), revista científica de revisió per parells, indexada a Science Citation Index Expanded (SCIE) i Social Sciences Citation Index (SSCI) amb un factor d'impacte de 2.849 (quartil 2) segons Journal Citation Reports (JCR).

Aquest número especial estarà destinat a articles d'investigació originals que presentin dades quantitatives i/o qualitatives que ressaltin els valors fonamentals de l'atenció primària de la salut com són una atenció mèdica continuada i longitudinal, que fa promoció de la salut i prevenció de malalties, i que té un enfocament orientat a la comunitat i centrat en el pacient. La data límit per enviament dels articles serà 30 de Juny de 2021. Per més informació, es pot consultar la pàgina web https://www.mdpi.com/journal/ijerph/special_issues/eHealth_care