Investigadors del Clínic-IDIBAPS participen en la nova guia clínica europea per al maneig del carcinoma hepatocel·lular

Dos investigadors de l’equip d’Oncologia Hepàtica del Clínic-IDIBAPS han participat en l’elaboració de la nova guia de pràctica clínica per al maneig del carcinoma hepatocel·lular que elabora l’European Association for the Study of the Liver (EASL). Es tracta d’un document de consens que marca el full de ruta en el diagnòstic, tractament i seguiment d’aquest tipus de càncer, que suposa el 90% dels tumors primaris de fetge.

Entre els autors del text, que es presenta avui en el congrés anual que la EASL celebra aquesta setmana a París, es troben el Dr. Josep Maria Llovet, Professor ICREA de l’IDIBAPS on dirigeix el grup d’Investigació translacional en oncologia hepàtica i director del Liver Cancer Program a la Icahn School of Medicine at Mount Sinai de Nova York, i el Dr. Alejandro Forner, ambdós de l’equip d’Oncologia Hepàtica del Clínic-IDIBAPS i investigadors del CIBEREHD.

El carcinoma hepatocel·lular (HCC) és el tipus més freqüent de càncer de fetge, la tercera causa de mort per càncer al món i té una incidència de 800.000 nous casos l’any. En els últims 10 anys, el tractament del carcinoma hepatocel·lular ha evolucionat de forma considerable. En l’actualitat, els pacients amb aquest tipus de tumor es poden beneficiar de diferents opcions de tractament que augmenten la seva supervivència, sigui quin sigui l’estadi de la malaltia en el moment del diagnòstic.

És per aquest motiu que l’EASL ha revisat la guia anterior, publicada el 2012, per adaptar-la als nous tractaments i als avenços científics produïts en els darrers anys. En l’elaboració de la nova versió hi han participat 8 panelistes: quatre hepatòlegs – entre els que es troben els Drs. Llovet i Forner -, un cirurgià, un oncòleg, un patòleg i una radiòloga intervencionista.

El text, fruit del consens entre els principals experts europeus en la matèria, ofereix recomanacions per abordar diferents aspectes del carcinoma hepatocel·lular com la implementació de programes de cribratge, diagnòstic, classificació, cirurgia, tractaments mèdics moleculars, disseny d’assaigs clínics i avaluació de la resposta dels pacients. L’algoritme terapèutic que recomana la nova guia continua essent el sistema de classificació l’establert pel equip d’Oncologia Hepàtica (conegut com Barcelona Clinic Liver Cancer, BCLC), un equip multidisciplinari reconegut a nivell internacional integrat per professionals de l’Hospital Clínic i l’IDIBAPS. Com a novetat la guia incorpora les noves teràpies moleculars que s’han mostrat efectives recentment després de 10 anys de l’aprovació de sorafenib ( regorafenib, lenvaitinb i cabozantinib).

En la nova guia, es fa una classificació del grau de recomanació de tots els tractaments disponibles en funció del seu nivell d’evidència. “En aquesta classificació hi apareixen tots els nous fàrmacs, tant els que han donat resultats positius com negatius, així com altres tractaments com el trasplantament de fetge”, explica Alejandro Forner.

L’anterior versió de la guia elaborada de forma conjunta entre l’EASL i l’European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC), i de la que també en vaig ser co-autor, va rebre més de 2.500 cites, el que indica la seva rellevància i acceptació entre els professionals involucrats en el tractament, la recerca i l’educació en càncer de fetge”, assenyala Josep M. Llovet.

Els autors remarquen que, per fer front a la incidència creixent de la malaltia, s’han de dur a terme actuacions en tres àmbits diferents: implementar polítiques de salut pública adreçades a prevenir, detectar i tractar la malaltia hepàtica crònica; realitzar programes de vigilància apropiats per detectar el carcinoma hepatocel·lular en fases inicials en les que es pugui aplicar un tractament curatiu; i, en els assajos clínics, relacionar els subtipus moleculars del tumor amb la resposta i l’evolució dels pacients, per integrar la biologia del tumor amb la medicina de precisió.

Referència de la guia:

EASL Clinical Practice Guidelines: Management of hepatocellular carcinoma European Association for the Study of the Liver: Peter R. Galle, Alejandro Forner, Josep M. Llovet, Vincenzo Mazzaferro, Fabio Piscaglia, Jean-Luc Raoul, Peter Schirmacher, Valérie Vilgrain J. Hepatol. 2018. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhep.2018.03.019