Recerca

Investigadors del Clínic-IDIBAPS participen en les noves guies de la AASLD sobre malalties vasculars hepàtiques

Investigadors del Clínic-IDIBAPS i del CIBEREHD han participat en les noves recomanacions de l'Associació Americana per a l'Estudi del Fetge (AASLD) en malalties vasculars hepàtiques. Se centren, a més, en el maneig de el risc hemorràgic en la realització de procediments invasius en pacients amb cirrosi hepàtica i sobre l'ús d'anticoagulants en aquests pacients.

Dr. Juan Carlos García-Pagán, co-autor de les guies.

Aquest treball, publicat a la revista Hepatology, l'ha elaborat un grup internacional d'investigadors format per hepatòlegs, hematòlegs i bioquímics de diferents nacionalitats. El Dr. Juan Carlos García-Pagán, cap de la secció d'Hemodinàmica Hepàtica de l'Hospital Clínic i del grup Regulació de la microcirculació hepàtica en la cirrosi i malalties vasculars hepàtiques de l'IDIBAPS, investigador CIBERehd i membre de la ERN-Liver ha estat un dels participants.

Aquesta guia recalca que les malalties vasculars hepàtiques són de caràcter minoritari i, per això, requereixen d'exploracions diagnòstiques i mesures de tractament invasiu d'alta complexitat que s'han de realitzar en centres altament especialitzats.

Un altre punt rellevant que es constata en les guies és que el risc d'hemorràgia durant la realització de procediments invasius en pacients amb cirrosi és, en general, menor del que prèviament assenyalat. A més, el risc d'hemorràgia no està relacionat amb la xifra d'INR (paràmetre que mesura, mitjançant una anàlisi, el temps que triga a coagular la sang) ni amb les plaquetes i que per això la transfusió de plasma i/o plaquetes està rarament indicada en aquesta situació.

Referència de l'article:

Vascular Liver Disorders, Portal Vein Thrombosis, and Procedural Bleeding in Patients With Liver Disease: 2020 Practice Guidance by the American Association for the Study of Liver Diseases.
Northup PG, Garcia-Pagan JC, Garcia-Tsao G, Intagliata NM, Superina RA, Roberts LN, Lisman T, Valla DC. Hepatology. 2021 Jan;73(1):366-413.