Institucional

Joana Ferrer premiada per la Societat Catalana del Trasplantament

Amb aquet premi la Dra. Ferrer obté, a més, el títol d’Acadèmica Corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya.