Jorge Ferrer rep el Premi Albert Renold

Jorge Ferrer, cap del grup de Programació Genòmica de Cèl·lules Beta de l'IDIBAPS, investigador del CIBER de Diabetis i Malalties Metabòliques Associades (CIBERDEM) i professor de l'Imperial College de Londres, ha rebut el prestigiós premi Albert Renold. El guardó, que reconeix la seva contribució a la investigació sobre els illots de Langerhans, li ha estat lliurat durant el Congrés de l'European Association for the Study of Diabetis (EASD) celebrat a Lisboa de l'11 al 15 de setembre.

Jorge Ferrer destaca per les seves investigacions sobre les cèl·lules beta productores d'insulina i ha creat mapes de les seqüències d'ADN del nostre genoma que són utilitzats com a interruptors per activar gens aquest tipus de cèl·lules. Segons explica, "aquests estudis demostren que les variants que afecten la predisposició genètica per desenvolupar diabetis gairebé sempre alteren la seqüència d'aquests interruptors de les cèl·lules beta, en lloc d'afectar la seqüència de gens. Això demostra que els mecanismes genètics que predisposen a la diabetis tipus 2 afecten la regulació de gens en aquestes cèl·lules".

Identifica mutacions en el pàncrees durant el desenvolupament embrionari

En altres estudis, el Dr. Ferrer ha generat mapes genòmics que mostren les parts en què estan situats els interruptors que activen als gens que permeten que es formi el pàncrees durant el desenvolupament embrionari. També ha identificat nous tipus de gens que no codifiquen proteïnes, els RNAs no codificants, alguns dels quals formen part de la mateixa xarxa cel·lular regulada per altres defectes genètics implicats en el desenvolupament de la diabetis.

Segons indica Jordi Ferrer, "aquestes investigacions demostren com les noves tecnologies genòmiques poden ajudar a identificar les bases moleculars de la diabetis, demostrant que les cèl·lules productores d'insulina són dianes ideals per desenvolupar tractaments més efectius per a la malaltia".