Josep M. Arandes, coeditor d'"Artrosis de la Articulación Trapecio-Metacarpiana"

Recentment s'ha publicat Artrosis de la Articulación Trapecio-Metacarpiana, llibre editat per la Sociedad Española de Cirugía de la Mano (SECMA) dins la col·lecció "Monografías", amb els Drs. Josep M. Arandes, consultor del servei de COT (ICEMEQ), i Albert Lluch com a editors. En l'obra hi han participat uns 50 especialistes de centres d'arreu de l'Estat Espanyol, entre ells l'Hospital Clínic-Universitat de Barcelona, com el Dr. Andreu Combalia (servei de COT), la Dra. María Rosa Morro (Anatomia i Embriologia, UB-Hospital Clínic), el Dr. Manel Llusà, cap de secció de Traumatologia, i el mateix Dr. Arandes (servei de COT).

L'obra s'estructura en quatre seccions principals (Ciències Bàsiques, Tractaments Quirúrgics, Tractaments no Quirúrgics i Valoració dels Resultats), al voltant dels quals es desenvolupen els 27 capítols dels diferents autors. Es tracten en profunditat temes com la biomecànica de l'articulació, les diferents classificacions de la rizartrosi del polze, els tractaments conservadors, les tècniques quirúrgiques aplicables -trapeciectomia, ligamentoplàstia o artroplàstia-, l'exploració física, etc., entre d'altres.

Les 317 pàgines de que consta aquesta monografia estan destinades a convertir-se en una obra de referència en l'àmbit del tractament de la rizartrosi del polze.