La cirurgia guiada de precisió es consolida com a tècnica per localitzar el gangli sentinella en càncer

La tècnica s’utilitza a l’Hospital Clínic de Barcelona principalment per a càncer de  mama però també pel melanoma, gastrointestinal, en urologia o en càncers ginecològics com el de vulva o el de cèrvix.

La cirurgia radioguiada de l’última dècada es basa en la combinació d’una imatge prèvia i la detecció intraoperatòria mitjançant una sonda de raigs gamma. En els últims anys han aparegut nous dispositius d’imatge com el SPECT-CT (fusió d’imatges tomogammagràfiques amb el TAC) y gammacàmeres portàtils que afegeixen nova informació als estudis habituals i que signifiquen un salt quantitatiu en les tècniques de cirurgia radioguiada. La utilització d’aquestes noves tecnologies genera estudis de major qualitat i també complexitat, i això planteja noves estratègies i protocols assistencials.

A més de les patologies més habituals com el càncer de mama, el melanoma i els processos ginecològics, plantejarem també la utilitat d’aquestes tècniques en tumors gastrointestinals i urològics. En el curs “Cirurgia oncològica guiada per la imatge a l’any 2009”, organitzat avui a l’Hospital Clínic per Aula Clínic, es durà a terme també la presentació oficial dels Documents de Consens de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetrícia (SEGO) referents a la implementació del gangli sentinella en els càncers ginecològics i mamaris a fi de que els centres adscrits a aquesta Societat tinguin patrons d’actuació comú.

El càncer de mama, el més freqüent en les dones[4], afecta a una de cada 10 espanyoles (1 de cada 7 dones als Estats Units). El seu tractament integral implica la col•laboració de diferents especialistes mèdics. El treball coordinat de tots els membres de la Unitat de Patologia de la Mama de l’Hospital Clínic de Barcelona és decisiu per a la curació de cada pacient. Des de la seva aparició i primeres publicacions, a principis dels anys 90 del segle passat, la tècnica de detecció del gangli sentinella (Sentinel node mapping, Sentinel node biopsy) ha revolucionat el tractament del càncer de mama, al millorar significativament les opcions per a un tractament quirúrgic eficaç, un avenç molt important per la seva curació, al identificar amb claredat a quins ganglis ha pogut estendre’s el tumor maligne, i permetre extirpar-los fent “cirurgia a mida” de cada pacient, en front de la pràctica prèvia i encara comú a molts centres d’extirpar en bloc tots els ganglis de l’aixella.

El Dr. Gabriel Zanón, coordinador de la Unitat de Patologia de la Mama de l’Hospital Clínic de Barcelona, informa que un 21% dels tumors malignes s’estenen, a més de cap a l’aixella, a d’altres regions anatòmiques, de difícil detecció per d’altres tècniques i que la seva invasió empitjora notablement el pronòstic de les dones afectades si no es tracta a temps. Una indicació de que aquesta tècnica és especialment útil és la detecció de l’extensió del càncer a ganglis situats al voltant de l’artèria mamària interna i a d’altres de localització atípica com els supraclaviculars, intramamaris o laterocervicals.

L’ús de la gamma càmera intraoperatòria Sentinella[5], tecnologia original espanyola en la que l’Hospital Clínic és pioner, facilita de forma molt notable la detecció d’aquets ganglis “difícils”, i ajuda a assegurar que s’han eliminat i analitzat tots el ganglis possiblement afectats.

El Dr. Sergi Vidal-Sicart, del servei de Medicina Nuclear de l’Hospital Clínic de Barcelona, expert reconegut internacionalment, senyala en l’editorial del que és co-autor en el número de novembre de 2008 de la prestigiosa revista científica Europeran Journal of Nuclear Medicine[6], que “L’ús de SPECT-CT i la mini gamma càmera (Sentinella) proporciona a metges nuclears i cirurgians informació molt útil que millora la intervenció en pacients amb tumors malignes com el càncer de mama i el melanoma, així com en pacients amb tumors urològics i ginecològics (com càncer de penis i vulva) i facilita extirpar ganglis sentinella ocults, per via oberta i laparoscòpica. Aquest avantatge serà encara més important  en tumors de drenatge limfàtic profund, com els de la pelvis, abdomen i mediastí, i en menor mesura en el coll”

L’equip de l’Hospital Clínic de Barcelona compta amb una amplia i positiva experiència en aquesta tècnica, avalada per resultats i nombroses publicacions, que l’han establert sòlidament entre els centres més respectats d’Europa. La càmera Sentinella obre noves opcions per a un tractament encara més eficaç, al permetre per primer cop i en temps real, VEURE els tumors i ganglis en el propi quiròfan. En combinació amb d’altres tècniques de Medicina Nuclear com el SPECT-CT, s’està convertint, a mans de l’equip de la Unitat de Mama de l’Hospital Clínic, en una eina especialment útil per a les lesions més complexes, on les tècniques anteriors amb sondes encara tenen limitacions, millorant el pronòstic de cada vegada més pacients, i la cirurgia a mida per a cadascun d’ells.