La col·laboració entre hospitals, atenció primària i farmàcies augmenta fins al 45% el percentatge de persones en edat de risc que es fan la prova de detecció precoç del càncer de còlon

A finals de l’any 2009 s’anunciava l’inici del Programa poblacional de detecció precoç de càncer de còlon i recte a Barcelona, el càncer més freqüent en la població catalana, si es considera conjuntament homes i dones. Amb aquest Programa s’establia una iniciativa pionera a l’Estat que contemplava la implicació activa de les farmàcies, a fi d’aconseguir un major impacte i participació de la població. L’objectiu marcat en aquell moment era assolir el 30% de participació entre la població en edat de risc de patir la malaltia, de 50 a 69 anys, que és convidada al Programa. Un any després i gràcies al treball conjunt de l’Hospital Clínic, l’Hospital del Mar i els farmacèutics participants en el marc del Programa de detecció precoç de càncer de còlon del Departament de Salut, aquest objectiu s’ha superat amb escreix, i s’ha arribat fins al 45% de població participant, xifra molt alta tenint en compte que en el programa pilot de Catalunya, el 2001, només s’havia arribat al 17%.

En aquest període de temps més de 16.400 barcelonins dels barris de Ciutat Vella, Les Corts i Sant Martí -després de rebre per correu la invitació per a participar en el Programa-, s’han apropat a la farmàcia per recollir el material necessari per fer-se la prova a casa i tornar-la a la farmàcia. Les empreses de distribució farmacèutica són les encarregades de portar-les al laboratori de l’Hospital Clínic per a la seva anàlisi. En el marc d’aquest projecte els dos hospitals han rebut més d’un miler de visites a les seves Consultes de cribratge, on s’ha atès aquelles persones amb un resultat positiu a la prova de sang a femta, i han realitzat 894 colonoscòpies. En total ja s’han detectat 80 casos de càncer (9,4% del total de colonoscòpies fetes), el que suposa una taxa de detecció del 4,87 per cada mil persones que s’han fet el test. A més, s’han diagnosticat un total de 315 adenomes d’alt risc i 158 adenomes de baix risc, lesions precursores de càncer que en ser diagnosticades i extirpades contribuiran a disminuir la incidència d’aquest càncer en els propers anys. Diferències de participació Els més joves (de 50 a 54 anys) presenten fins ara menors taxes de participació, mentre que el grup de 60 a 64 anys és el que globalment participa més, amb un taxa del 47,8%. D’altra banda, la participació de les dones (46,9%) és una mitjana de 4 punts percentuals superior a la dels homes (43,1%), fet habitual en la majoria de països. Per últim, entre Àrees Bàsiques de Salut hi ha hagut poca variabilitat amb un registre mínim del 38,8% i un màxim del 47,8%. El paper de les farmàcies La proximitat del farmacèutic a l’usuari facilita que pugui tenir un paper proactiu a l’hora de convèncer i conscienciar a homes i dones d’entre 50 i 69 anys de la conveniència de fer-se una prova que pot ajudar a detectar en una fase precoç una malaltia curable.

L’accessibilitat de les farmàcies és un altre element clau per aconseguir aquest objectiu, doncs els ciutadans convidats a fer-se la prova podien anar a qualsevol de les farmàcies que participaven en el Programa, tant a recollir el kit necessari per fer-se la prova com per tornar la mostra recollida. Al context europeu només hi havia una experiència similar, a Itàlia, on també es va aconseguir l’objectiu que es perseguia aquí.

Valoració d’hospitals i farmacèutics

cofb101126-11_bloc1En el marc de la Jornada celebrada avui al Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, els doctors Antoni Castells de l’Hospital Clínic de Barcelona i Francesc Macià de l’Hospital del Mar, coordinadors del Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte de Barcelona, han presentat els primers resultats del Programa, després d’un any de funcionament. “Els resultats obtinguts demostren una excel·lent acceptació del programa de cribratge, tant per part de la població com dels professionals sanitaris –metges d’atenció primària, atenció especialitzada, infermeria i farmacèutics. Haver obtingut una participació propera al 50% és un excel·lent resultat, tenint en compte les experiències prèvies al nostre entorn i el fet que es tracti de la primera ronda del Programa”. ha manifestat Antoni Castells.

Segons el Dr. Francesc Macià, responsable del Programa a l’Hospital del Mar, “després del cribratge de càncer de mama, aquest és el segon gran programa de detecció precoç del càncer que s’implementa a la nostra població. L’experiència i el treball conjunt dels professionals de l’Hospital Clínic i l’Hospital del Mar, l’equip que constitueix l’Oficina de Cribratge, han permès organitzar de forma molt acurada i eficient el Programa, incorporant entre altres novetats la col·laboració de les farmàcies en el circuit de realització de la prova. Tot plegat està donant ja fruits i l’èxit inesperat de participació de la població, que continua amb una tendència creixent, és segur que repercutirà molt positivament en la salut dels ciutadans tant a curt com a llarg termini.

Jordi de Dalmases, president del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, ha afirmat que “aquesta experiència és una prova més de l’efectivitat de la participació del farmacèutic en els programes de cribratge per a la detecció precoç de malalties com el càncer de còlon o la infecció per VIH, on també s’està realitzant una tasca important. Des del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona apostem per aquest rol assistencial del farmacèutic que contribueix, com ha quedat palès, a millorar a curt i llarg termini la salut de la població. Així mateix, un cop més es demostra que de la col·laboració entre tots els professionals sanitaris, metges, infermeres i farmacèutics, com els que s’han implicat en aquest projecte, sempre se n’obtenen bons resultats”. La continuïtat del projecte El Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte de Barcelona Esquerra-Litoral Mar té com a població diana tots els homes i dones de 50 a 69 anys dels districtes de Les Corts, Ciutat Vella i Sant Martí, aproximadament 200.000 persones. Fins ara s’han pogut finalitzar les 6 primeres Àrees Bàsiques de Salut, que comprenen aproximadament el 20% del total d’aquesta població diana. L’objectiu immediat és continuar amb el projecte fins arribar a cobrir-la en la seva totalitat a finals de l’any 2011. El Pla de Salut de Catalunya preveu que l’any 2015 s’hagi estès a tot Catalunya. El càncer colorectal en xifres

  • 4.500 diagnòstics/any a Catalunya: 2.600 en homes i 1.900 en dones
  • Un 5,4% d’homes i un 3,1% de dones desenvoluparan un càncer de còlon i recte abans dels 74 anys.
  • Cada any moren 1.970 persones.
Els esforços en la detecció precoç del càncer de còlon està contribuint ja a reduir aquestes xifres, per això hem de continuar treballant amb tots els professionals i els recursos sanitaris a l’abast.