La combinació de neuroimatge i aprenentatge automàtic, noves vies per al diagnòstic del trastorn bipolar

Investigadors de l'Hospital Clínic-IDIBAPS i del CIBERSAM participen en un estudi que identifica factors que podrien ajudar en el diagnòstic del trastorn bipolar, combinant dades de neuroimatge i tècniques de machine learning -aprenentatge automàtic-.

Eduard Vieta, cap del Servei de Psiquiatria i Psicologia de l'Hospital Clínic, cap del grup Trastorns Bipolars de l'IDIBAPS i director científic del CIBERSAM, és un dels signants d'aquest estudi dut a terme per l’ENIGMA Bipolar Disorders Working Group. Hi han participat 13 centres de recerca capdavanters en el tractament del trastorn bipolar, entre ells FIDMAG Germanes Hospitalàries.

Amb la participació de 3.000 pacients (853 amb la malaltia i 2.167 sans), el treball va tenir com a objectiu diferenciar els individus d'un grup o un altre fent servir dades clíniques i neuroimatge analitzats a través de tècniques d'aprenentatge automàtic. En aquest cas en particular, es buscava la identificació de patrons a través de l'anàlisi de les dades clíniques i de neuroimatge que ajudessin a classificar de forma correcta als participants en el grup de pacients amb trastorn bipolar o al de controls sans.

Es van analitzar les imatges cerebrals obtingudes mitjançant ressonàncies magnètiques juntament amb altres variables clíniques i sociodemogràfiques d'interès (tractament, gènere, edat...) dels participants. Els resultats van demostrar un major rendiment de classificació del que s'esperaria trobar només per atzar, amb una àrea sota la corba (ROC-AUC) de 71,49%. No obstant això, els autors destaquen que el nivell de precisió va ser del 65,23% inferior al llindar del 80% necessari per a ser utilitzat en la pràctica clínica habitual.

La millor aproximació en la matèria fins a la data

L'estudi realitzat per l’ENIGMA Bipolar Disorders Working Group, però, constitueix fins avui la millor aproximació per a l'ocupació de tècniques de neuroimatge com exploracions complementàries que ajudin a confirmar el diagnòstic clínic del trastorn bipolar. En l'actualitat, el diagnòstic és purament clínic, basat en la identificació de símptomes mitjançant una entrevista clínica duta a terme per un expert en salut mental, però una part de la investigació es dedica a estudiar marcadors biològics, com canvis en zones cerebrals, que puguin contribuir a millorar el diagnòstic.

Referència de l'article:

Using structural MRI to identify bipolar disorders – 13 site machine learning study in 3020 individuals from the ENIGMA Bipolar Disorders Working Group

Abraham Nunes1, 2 et al. for the ENIGMA Bipolar Disorders Working Group

Mol Psychiatry. 2018 Aug 31. doi: 10.1038/s41380-018-0228-9.