La Direcció Infermera coordina l’equip de treball a Espanya

L’Hospital Clínic lidera i coordina l’equip de treball d’Espanya, sota la direcció d’Adela Zabalegui, Directora d'Infermeria de la nostra institució. L’equip investigador el formen també Esther Cabrera (Directora de l’escola de Salut Tecnocampus Mataró) i Montse Navarro. Actualment, s’ha afegit al grup Ester Risco (infermera), en substitució de Montse Navarro, i hi col·laboren activament Marta Farré (infermera del Clínic), Carme Alvira (infermera del CAP Comte Borrell) i Susana Miguel (professora d’Infermeria de l’Escola Universitària Gimbernat).

Durant l’any 2011 s’ha dut a terme el treball de camp, on s’ha recollit informació a pacients i familiars de persones amb demència mitjançant entrevistes estructurades, d’una hora i mitja o dues hores de durada, a través d’un qüestionari consensuat entre els diferents països participants.