La Direcció Infermera publica nous treballs en l'àmbit del projecte RightTimePlaceCare

El 21 de setembre es va commemorar el Dia Mundial de l'Alzheimer, malaltia degenerativa, progressiva i irreversible del sistema nerviós central que a España afecta a més de 3 milions de persones, principalment majors de 60 anys i amb indepedència de la condició social o el lloc de residència.

Coincidint amb aquesta commemmoració, la Direcció Infermera del Clínic presenta tres articles recentment publicats  sorgits en l'àmbit del projecte europeu RightTimePlaceCare que lidera la Dra. Zabalegui. Són "Professional care providers in dementia care in eight European countries; their training and involvement in early dementia stage and in home care", signat per Hallberg IR, Cabrera E, Jolley D, Raamat K, Renom-Guiteras A, Verbeek H, Soto M, Stolt M, Karlsson S.; "Associated Factors With Antipsychotic Use in Long-Term Institutional Care in Eight European Countries: Results From the RightTimePlaceCare Study", de Mauleon A, Sourdet S, Renom-Guiteras A, Gillette-Guyonnet S, Leino-Kilpi H, Karlsson S, Bleijlevens M, Zabategui A, Saks K, Vellas B, Jolley D, Soto M9; RightTimePlaceCare Consortium; i "Older persons with dementia at risk for institutionalization in eight European countries: a cross-sectional study on the perceptions of informal caregivers and healthcare professionals", signat per Stephan A1, Afram B, Koskenniemi J, H Verbeek, Soto ME, Bleijlevens MH, Sutcliffe C, Lethin C, E Risco, Saks K, Hamers JP, Meyer G; Consorcio RightTimePlaceCare.

En el primer treball s'analitzen els diferents tipus de professionals dels països participants del projecte RightTimePlaceCare que intervenen en la cura de la demència en la gent gran i el seu nivell educatiu, segruint la Classificació Internacional Normalitzada de l'Educació CINE); el segon treball és un estudi transversal exploratori per a determinar els factors associats amb la prescripció d'antipsicòtics per a les persones amb demència de nou ingrés en residències geriàtriques, i per a determinar les diferències en l'ús d'aquest medicament.  En el tercer treball, l'objectiu era explorar les percepcions dels cuidadors informals i professionals de la salut respecte a les possibles raons de l'institucionalització de les persones grans amb demència.