La Dr. Pilar Ayala, nova responsable de l'Àrea de Coordinació de Processos de CCEE

Les Direccions Econòmica, de Serveis i Recursos i la Direcció d'Estratègica i Planificació informen del nomenament de la  Dra. Pilar Ayala, actual Cap de Gestió del MCMiD, com a nova responsable de l'Àrea de Coordinació de Processos de Consultes Externes. La Dra. Ayala, que compaginarà ambdós càrrecs, tindrà com a objectiu del nou nomenament la millora dels processos relacionats amb l'atenció ambulatòria dels pacients, en dependència de la Direcció Econòmica i treballant en coordinació amb la resta de Caps de Gestió Econòmicoadministratius dels diferents instituts i centres.