• Idioma actual català

La Dra. Àngels Rovirosa nombrada coordinadora del Grup de Braquiteràpia de la SEOR i membre de la Junta Directiva d’ALATRO