La Fundació Clínic participa en un projecte europeu sobre l’atenció integrada a pacients crònics

En el marc del 7è Programa Marc de la Unió Europea, el projecte Integrated Homecare (IHC) pretén observar i analitzar diferents models europeus d'atenció integrada en pacients d'edat avançada amb tres de les malaties cròniques amb una incidència més alta a Europa (al voltant d'un milió de nous casos anuals): l'accident vascular cerebral, la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) i la insuficiència cardíaca.

El passat 15 i 16 de febrer, l'espai Neàpolis a Vilanova i la Geltrú va acollir la primera de les reunions anuals que preveu celebrar el projecte en diferents ciutats. L'acte va comptar amb la presència dels 17 investigadors europeus implicats en el projecte. Aquesta reunió, organitzada per la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica, ha servit per a revisar el progrés dels estudis que s'estan executant en els diferents estats participants, per presentar el pla de treball per al segon any del projecte i per tractar els preparatius per a la segona reunió anual, que tindrà lloc a Odense, Dinamarca, al març de 2011.

El projecte Integrated Homecare té una durada de 3 anys, ha rebut un finançament de 2,2 milions d'euros de la Comissió Europea i compta amb la participació de 12 centres de recerca procedents de 8 estats membres de la UE. La Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica de l'Hospital Clínic de Barcelona ha estat l'única institució espanyola implicada en aquest projecte. El Dr. Albert Alonso, de la Fundació Clínic i col·laborador de l'equip IDIBAPS de Mecanismes fisiopatològics de les malalties respiratòries és el coordinador de l'equip de treball de la MPOC.

L'objectiu del projecte és documentar els beneficis de la gestió integrada de l'atenció domiciliària, que combina la rehabilitació efectiva del pacient amb un estalvi econòmic per a la societat. El projecte completarà aquesta base documental amb una sèrie d'assajos paral·lels i enquestes per a cadascuna de les malaties seleccionades. A més, el projecte facilitarà la difusió dels resultats de la recerca desenvolupant guies basades en les millors pràctiques internacionals per a les diferents malalties cròniques destinades a professionals de la salut en gestió de l'atenció domiciliària.

El projecte IHC pretén establir una organització internacional i multidisciplinària en xarxa a fi de que els resultats dels estudis duts a terme a les diferents regions europees (Dinamarca, Portugal, Suècia, Països Baixos, Espanya i Itàlia) puguin ser utilitzats des dels organismes nacionals o regionals per a la presa de decisions en política sanitària. Per a endegar aquestes tasques, el projecte s'ha estructurat en cinc diferents paquets de treball: IHC per a pacients amb accident vascular cerebral, IHC per a pacients amb insuficiència cardíaca, IHC per a pacients amb MPOC, telerehabilitació i avaluació de tecnologies sanitàries.