La inducció del factor de transcripció KLF2 al fetge millora la cirrosi i la hipertensió portal

Un estudi liderat per investigadors de l'IDIBAPS demostra, per primera vegada, que la inducció al fetge del factor de transcripció anomenat KLF2 (Kruppel-like factor 2), una proteïna que promou l'expressió de gens vasoprotectors, millora de forma significativa la cirrosi hepàtica i la hipertensió portal. El Dr. Jordi Gracia-Sancho, investigador Ramón i Cajal del grup de IDIBAPS Hemodinàmica hepàtica i hipertensió portal: Hemorràgies digestives per trencament de varius esofàgiques, i el Dr. Jaume Bosch, director del mateix equip, han liderat aquest estudi que publica la revista Gut, la primera autoria del qual comparteixen Giusi Marrone i Raquel Maeso-Díaz. Aquesta investigació s'ha dut a terme en col·laboració amb un equip de la Harvard Medical School & Brigham and Women 's Hospital.

La cirrosi hepàtica constitueix un dels principals problemes de salut a nivell mundial, per la seva alta morbiditat i mortalitat, i s'estima que és la causa de més de 170.000 morts anuals a Europa. És una malaltia que es caracteritza per la producció d'un excés de fibra al fetge i un augment de la resistència vascular hepàtica amb el que augmenta la pressió del sistema venós portal. Un estudi realitzat al 2011 pel mateix grup de l'IDIBAPS va descobrir que el factor de transcripció KFL2 estava sobreexpressat durant la progressió de la cirrosi i que podia actuar com a mecanisme de defensa en resposta al dany que produeix aquesta malaltia al fetge. Tot i això, el seu efecte protector no era suficient per frenar la disfunció vascular que la caracteritza.

Per a aquest nou treball que publica Gut, i al qual la revista li dedicarà una editorial, s'han estudiat els efectes i els mecanismes moleculars que resulten de la inducció del KLF2 hepàtic mitjançant l'ús de fàrmacs -estatines- o d'adenovirus -vectors gènics que contenen el gen d'interès per induir la seva expressió en la cèl·lula de forma específica-. L'anàlisi s'ha dut a terme tant en models in vivo de cirrosi, com en diversos models in vitro. Entre aquests models in vitro, cal destacar un nou sistema desenvolupat pel mateix equip en col·laboració amb altres investigadors de l'IDIBAPS i de l'IMB-CSIC: un bioreactor que simula el sinusoide hepàtic (els vasos sanguinis del fetge) i permet l'estudi de tots els tipus cel·lulars que el conformen d'una manera més propera a la realitat de la microcirculació hepàtica.

Els resultats obtinguts demostren que la sobreexpressió mitjançant fàrmacs o adenovirus del factor de transcripció KFL2 indueix una profunda millora en la hipertensió portal i la cirrosi, arribant a aconseguir una disminució de la fibra hepàtica del 41%. Això és degut, principalment, a la millora en el fenotip de les cèl·lules hepàtiques estrellades, un dels tipus cel·lulars que formen el sinusoide hepàtic i responsables de la producció de fibra i de l'augment de la resistència vascular intrahepàtica, aconseguint que tornin al seu estat normal o quiescent. A més, KLF2 també millora el fenotip de les cèl·lules endotelials sinusoïdals del fetge.

La inducció específica de KLF2 pot representar una forma fàcil i molt eficaç de promoure la regressió de la cirrosi hepàtica, millorant la hipertensió portal i les complicacions clíniques associades. Tant és així, que aquest mateix grup, juntament amb l'equip de la Universitat de Harvard, està investigant quines altres substàncies, a part de les estatines, poden tenir aquest mateix efecte, o major, quant a especificitat i intensitat.

Referència de l'article:

KLF2 exerts antifibrotic and vasoprotective effects in cirrhotic rat livers: behind the molecular mechanisms of statins. Marrone G, Maeso-Díaz R, García-Cardena G, Abraldes JG, García-Pagán JC, Bosch J, Gracia-Sancho J. Gut. 2014 Dec 10. pii: gutjnl-2014-308338. doi: 10.1136/gutjnl-2014-308338. [Epub ahead of print] PMID: 25500203 [PubMed - as supplied by publisher]