Recerca

La interacció del limfoma fol·licular amb el seu entorn revela una nova estratègia terapèutica

Investigadors de l'IDIBAPS i del CIBERONC han analitzat la interacció del limfoma fol·licular amb el seu microambient tumoral i proposen un nou marcador pronòstic i una nova estratègia terapèutica.

Patricia Pérez-Galán i Juan García Valero, investigadors de l'estudi.

L'estudi, dirigit per Patricia Pérez-Galán, cap de el grup Microambient en la patogènesi i la teràpia del limfoma de l’IDIBAPS i investigadora del CIBERONC, el publica la revista Leukemia.

El limfoma fol·licular és el segon subtipus més comú de limfoma no Hodgkin i el limfoma indolent més freqüent en els països occidentals, representant el 20-30% de tots els casos. Malgrat el seu caràcter indolent, es tracta d'una malaltia incurable caracteritzada per recaigudes freqüents que redueixen la supervivència del pacient i un risc acumulatiu de transformació a un limfoma agressiu d'un 1% per any després del diagnòstic.

L'origen d'aquest limfoma resideix en l'estreta col·laboració entre alteracions genètiques ben caracteritzades i la interacció de la cèl·lula tumoral amb un microambient complex format per diversos tipus cel·lulars. Aquest estudi s'ha centrat en l'anàlisi de les interaccions entre les cèl·lules de limfoma amb dues poblacions fonamentals del seu microambient: els monòcits/macròfags i les cèl·lules dendrítiques fol·liculars.

Gràcies a l'ús de cultius de cèl·lules de pacients amb limfoma fol·licular i models animals (ratolí), els autors han demostrat que la interacció entre el limfoma i les cèl·lules dendrítiques del seu microambient afavoreix el creixement tumoral. A més, a través de la secreció de dos tipus de citocines, promou el reclutament, la diferenciació i la polarització dels monòcits a macròfags de tipus pro-tumoral (denominats M2), donant suport a el tumor i generant un ambient immunosupressor.

L'anàlisi de la citocina CSF-1 i del seu receptor, fonamentals en el procés de diferenciació i activació dels macròfags, va revelar que els pacients d'alt grau i, per tant, pitjor pronòstic, presenten alts nivells de CSF-1 en sèrum i una elevada expressió del receptor CSF-1R en el teixit tumoral, correlacionant a més amb una menor una supervivència global i un major risc de transformació a un limfoma agressiu.

Una nova estratègia terapèutica

Finalment, els autors proposen una nova aproximació terapèutica combinant pexidartinib, un inhibidor de receptor de la citocina CSF-1, amb la immunoteràpia estàndard en limfoma fol·licular (rituximab). Aquesta combinació aconsegueix desmantellar la comunicació entre les cèl·lules tumorals i els macròfags de tipus M2 i indueix una reeducació dels macròfags a un tipus proinflamatori i, per tant, antitumoral. "El resultat d'aquesta teràpia combinada és un potent efecte antitumoral sense necessitat dels tradicionals còctels de quimioteràpia", comenta el primer autor de l'article Juan García Valero.

En resum, aquests resultats donen suport al paper dels macròfags en la patogènesi de limfoma fol·licular i indiquen que l'anàlisi de les citocines, i en concret, de CSF-1 i el seu receptor, pot ser un factor pronòstic rellevant i una nova diana terapèutica que coopera amb la immunoteràpia estàndard per a la malaltia.

Aquest estudi ha estat finançat pel Ministeri d'Economia i Competitivitat (SAF2017-88275-R).

Referència de l'estudi:

The receptor of the colony-stimulating factor-1 (CSF-1R) is a novel prognostic factor and therapeutic target in follicular lymphoma.
Valero JG, Matas-Céspedes A, Arenas F, Rodriguez V, Carreras J, Serrat N, Guerrero-Hernández M, Yahiaoui A, Balagué O, Martin S, Capdevila C, Hernández L, Magnano L, Rivas-Delgado A, Tannheimer S, Cid MC, Campo E, López-Guillermo A, Colomer D, Pérez-Galán P.
Leukemia. 2021 Mar 17. doi: 10.1038/s41375-021-01201-9