La introducció de pràctiques infermeres avançades millora el cost-eficàcia en la gestió de pacients

Avui es celebra a l'Hospital Clínic de Barcelona una jornada internacional en la que participen professionals de la institució i de les Universitats de Montreal i Quebec. L'objectiu de la jornada és detectar accions de millora per a implantar i desenvolupar els rols d'infermeria avançada, que tenen el potencial de millorar el cost-eficàcia en la gestió de pacients. La trobada està coordinada per la Dra. Adela Zabalegui, directora Infermera de l'Hospital Clínic, i les Professores Emmanuelle Jean, de la Universitat del Quebec, i Kelly Kilpatrick, de la Universitat de Montreal, i s'emmarca en un projecte per compartir coneixement en gestió infermera entre el Quebec i Catalunya.

El concepte de rol d'infermeria avançada (APN, per les sigles en anglès) és molt diferent d'un país a un altre i fins i tot en diferents regions dins d'un mateix país. No hi ha un marc legislatiu comú. A més aquest enfocament al nostre país és nou i requereix de consens entre els professionals i del suport de polítiques sanitàries que apostin per un marc legislatiu que afavoreixi la implementació d'aquesta pràctica avançada en el nostre sistema sanitari. "La pràctica infermera avançada ofereix molts avantatges en la gestió de l'atenció i s'ha demostrat que aporta eficiència en el tracte als pacients", explica la Dra. Adela Zabalegui. "A més, aquesta pràctica és segura, eficaç i els pacients que la reben estan satisfets", afegeix.

Per superar les dificultats relacionades amb la introducció innovadora del paper d'APN i la seva aplicació, és important aprofundir encara més en com aquestes funcions s'implementen en cada àmbit. Aquest és l'objectiu principal de la jornada en què es realitzaran grups focals de treball centrats en tres àmbits: la pràctica infermera avançada, la gestió en les grans organitzacions i el paper de la infermera en l'entorn extern pròxim la seva institució. A més, la Dra. Jean exposarà com s'implementen els rols d'APN al Canadà i la Dra. Kilpatrick parlarà sobre el cost-eficàcia d'aquesta implementació en les institucions sanitàries.

Pràctica infermera avançada al Clínic

A l'Hospital Clínic hi ha unes 40 infermeres que desenvolupen rols avançats, com llevadores, gestores de casos o infermeres d'anestèsia. "Encara ens queda un llarg camí per recórrer i millorar pel que fa a lideratge i la recerca en infermeria", explica la Dra. Zabalegui. Per a això, afegeix, "és imprescindible detectar les accions de millora que permetin eliminar barreres i potenciar el paper avançat de la infermera en el seu àmbit de treball, el que, d'altra banda, és beneficiós per a la sostenibilitat del sistema sanitari".