Institucional

La spin-off Reveal Genomics desenvoluparà proves diagnòstiques innovadores en oncologia

Neix Reveal Genomics, una spin-off que té per objectiu desenvolupar eines de diagnòstic de precisió en oncologia basades en la combinació de diferents dades genòmiques. Inicialment, la spin-off se centrarà en millorar el diagnòstic del càncer de mama avançat o metastàtic amb una eina que permeti personalitzar el tractament de la malaltia.

D'esquerra a dreta, Aleix Prat, Patricia Villagrasa i Ana Vivancos, tres dels fundadors de la spin-off Reveal Genomics.

La nova spin-off està liderada pel Dr. Aleix Prat, de l'Hospital Clinic-IDIBAPS i la Universitat de Barcelona (UB), juntament amb la Dra. Ana Vivancos del Vall d'Hebron Institut d’Oncologia (VHIO), els Drs. Charles M. Perou i Joel S. Parker, de la Universitat de Carolina del Nord-Chapel Hill (UNC-Chapel Hill, EUA) i la Dra. Patricia Villagrasa, del Grup Cooperatiu de Recerca Clínica SOLTI.

Durant l'acte de registre de l'empresa, els membres fundadors van estar acompanyats per Rosa Vilavella, gerent de la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica (FCRB) i l’IDIBAPS, i Andrés de Kelety, director general del VHIO.

El genoma del càncer conté una gran quantitat d'informació clínicament important que encara no s'ha revelat. Cinc investigadors han estat analitzant i descodificant conjuntament el genoma del càncer de mama durant molts anys per predir el comportament clínic dels tumors. A partir de les seves troballes i la seva experiència complementària, han decidit unir-se i aportar nous coneixements científics i tecnologia a la pràctica clínica assistencial.

L’equip està dirigit pel Dr. Aleix Prat, cap del servei d’Oncologia mèdica de l’Hospital Clínic, del grup Genòmica translacional i teràpies dirigides en tumors sòlids de l’IDIBAPS, i professor de la UB. “En l’oncologia de precisió actual, prenem decisions terapèutiques, com ara administrar un determinat medicament, basant-nos en la presència o absència d'una alteració única específica en el genoma del pacient. Sabem que això no és suficient per predir què passarà. La solució és desenvolupar proves clíniques que tinguin en compte més variables i, per tant, utilitzar millor tot el potencial de la informació de cada pacient", assenyala el Dr. Prat.

Enfoc innovador per millorar el diagnòstic del càncer de mama avançat

Reveal Genomics està desenvolupant proves innovadores d’alta complexitat analítica, però amb resultats fàcils d’interpretar. "No és nou que la seqüenciació del genoma ens proporciona moltes dades. El que serà innovador és demostrar que podem combinar i utilitzar aquestes dades genòmiques per respondre a preguntes clíniques d'una manera més precisa", comenta la Dra. Ana Vivancos, cap del grup de Genòmica del Càncer del VHIO.

La nova spin-off se centrarà inicialment en el càncer de mama avançat o metastàtic, una malaltia que causa la mort cada any de 140.000 dones i homes a la Unió Europea i als Estats Units. "Afortunadament, hi ha nombrosos medicaments eficaços pel càncer de mama i la supervivència està augmentant. A més, s'espera que arribin noves teràpies en els propers anys creant la necessitat de noves eines per personalitzar el tipus de tractament en un moment determinat", comenta el Dr. Prat.

Investigadors de l’equip com el Dr. Charles M. Perou, codirector del Programa de Medicina Computacional del Lineberger Comprehensive Cancer Center de la UNC-Chapel Hill, i Joel S. Parker, professor associat de genètica a la UNC-Chapel Hill i director de bioinformàtica per al Lineberger Comprehensive Cancer Center, han estat pioners en el desenvolupament i implementació clínica d'altres proves genòmiques, com ara la prova de 50 gens anomenada PAM50 per identificar aquells pacients amb càncer de mama en fase inicial que poden evitar l’ús de quimioteràpia.

"El nostre primer objectiu ara és crear una eina innovadora per al càncer de mama avançat que identifiqui les característiques fenotípiques clau per comprendre i predir el comportament del tumor abans, durant i després del tractament", indica el Dr. Perou.

El Dr. Parker afegeix que, "un punt important de la nostra investigació és que la biologia del càncer de mama avançat no és estàtica i canvia amb el pas del temps. Tenir la capacitat de controlar l’estat fenotípic del tumor mitjançant biòpsies, és un concepte creixent amb un enorme potencial per canviar el paradigma de com s’utilitzen rutinàriament els biomarcadors en oncologia”.

Reveal Genomics té previst desenvolupar i comercialitzar les seves proves i demostrar així que són un eina útil per prendre decisions terapèutiques. Segons la Dra. Patricia Villagrasa, directora científica de SOLTI, "és clau demostrar que millorarem el benestar dels pacients; en cas contrari, el que fem no tindria sentit. Cercarem la utilitat clínica de les nostres proves mitjançant assajos clínics com a part del rigorós pla d’acció de la nostra empresa".