Clínic Barcelona

La telemedicina estalvia un 50% respecte a les visites presencials en Diabetis Mellitus tipus 1