La Unitat del Dolor i la de Cirurgia Major Ambulatòria reben la certificació de qualitat ISO

"La millora de la qualitat comporta la necessitat de comprometre's amb l'autocrítica i tolerar la crítica dels altres". Amb les paraules del cèlebre cirurgià Ernest A Codman (1869-1940), el Dr. Antoni Trilla, director de Qualitat i Seguretat Assistencial del Clínic, va definir la tasca que els professionals de les unitats del Dolor i de Cirurgia Major Ambulatòria del Clínic han hagut de tirar endavant per aconseguir la certificació de qualitat ISO 9001:2015. El lliurament d'aquest segell va tenir lloc el passat 8 de novembre en un acte inaugurat per dr. Antoni Castells, director mèdic del Clínic, i conduit per la Dra. Neus Fàbregas, cap del Servei d'Anestesiologia, que va insistir en la voluntat d'estendre la certificació a la resta d'activitat del seu servei.

Les certificacions ISO són una norma internacional que s'aplica als sistemes de gestió de qualitat i que se centra en tots els elements amb els quals una organització ha de comptar per tal d'arribar a un sistema efectiu pel que fa a la millora qualitativa dels seus serveis. En concret, la nova ISO 9001:2015, incorpora la gestió del risc en els sistemes de gestió de qualitat.

Eva Subirà, directora de l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació a Catalunya, es va encarregar d'entregar el certificat als professionals de les unitats reconegudes. Segons va subratllar, "sempre que he vingut al Clínic escolto el compromís dels seus professionals amb la millora constant". A més, va recordar que "els reptes de qualitat requereixen el treball en equip". Precisament, la naturalesa coral de tots els agents implicats en la consecució de l'ISO es va poder constatar en moltes altres intervencions de l'acte: Susagna Trias, cap Economicoadminstrativa de l'Àrea Quirúrgica, va destacar el "paper clau" dels adminstratius per garantir la seguretat del pacient; Teresa Peix, cap d'Infermeria de la mateixa Àrea va recordar que "un augment de la qualitat de cures es relaciona amb una major seguretat pel pacient" i la Dra. Lina Manasanch, gerent de l'Àrea, va agrair la implicació de tots els professionals mèdics, infermers i administratius en la feina feta per aconseguir l'ISO i va expressar la voluntat d'ampliar-la, en el futur, a tota l'Àrea Quirúrgica.

La Dra. Pinar de Santos, coordinadora de Qualitat del Servei d'Anestesiologia, va recordar el llarg camí del Servei d'Anestesiologia fins a la consecució de la certificació, un camí del qual ja no es pot sortir, perquè tal i com va dir el dr. Trilla, "un cop has pujat a la bicicleta, ja no pots deixar de pedalar".