La Unitat d'Esquizofrènia participa en la Setmana Mundial del Cervell 2015

La Setmana Mundial del Cervell és una activitat anual que té com a objectiu donar a conèixer als estudiants de secundària i batxillerat les diferents línies d'investigació sobre el funcionament del cervell que porten a terme els centres de recerca. A Barcelona l'organitza l'Institut Municipal d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona i hi col·labora personal científic d'aquests centres. Enguany, del 16 al 22 de març la Unitat d'Esquizofrènia de l'Institut Clínic de Neurociències hi ha participat de la ma del Dr. Miquel Bioque, psiquiatra, que ha visitat diferents instituts de barri de l'àrea metropolitana, com La Verneda o la Zona Franca, en qualitat d'investigador del Centro de Investigación Biomédica en Salud Mental (CIBERSAM).

El Dr. Bioque ha mostrat als estudiants de segon cicle d'ESO i batxillerat l'evidència científica existent sobre el consum de cànnabis, els seus efectes físics i psíquics i el seu paper com a factor de risc per al desenvolupament de trastorns relacionats amb l'esquizofrènia. Entre el 25-50% dels subjectes que pateixen un primer episodi psicòtic presenten consum de cànnabis habitual. El seu ús en l'adolescència i primera joventut augmenta de dos a tres vegades el risc de desenvolupar un trastorn psicòtic, disminuint l'edat d'inici de l'esquizofrènia i associant-ne un pitjor pronòstic.

La Unitat d’Esquizofrènia del Clínic està formada per psiquiatres, psicòlegs, infermeria, treballadores socials, terapeutes ocupacionals i altres professionals. Els seus principals objectius són l’atenció integral a les persones amb esquizofrènia; el suport als seus familiars; la coordinació dels recursos disponibles per fer front a la malaltia; la investigació clínica, bàsica i translacional i la formació específica i de qualitat sobre esquizofrènia. Col·labora de forma especial amb el servei de Psiquiatria Infanto-Juvenil i amb altres unitats (Unitat d'Avaluació, Suport i Prevenció, UASP), centres de diagnòstic (Centre de Diagnòstic Biomèdic, CDB; Centre de Diagnòstic per la Imatge Clínic, CDIC) i institucions (Universitat de Barcelona, CIBERSAM). Està dirigida pel Dr. Miquel Bernardo, actual president de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica (SEPB) y professor titular de la Universitat de Barcelona.