La Unitat d’Hospitalització Domiciliària de l’ICMHO, premiada en la III Edició dels Premis Esteve

La Unitat d’Hospitalització Domicilària (UHD) de l’Institut Clínic de Malalties Hematològiques i Oncològiques (ICMHO), que dirigeix el Dr. Francisco Fernández-Avilés, ha resultat guanyadora de la III Edició dels Premis Esteve ‘Unidos por la Atención al Paciente’ en la categoria ‘Personal’, pel programa ‘Trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos en régimen domiciliario’ (TAPH) per a pacientes hematològics, que es porta a terme a l’Hospital Clínic de Barcelona des de l’any 2000. La cerimònia d’entrega dels premis va tenir lloc ahir a Sevilla.

Aquest innovador i pioner programa de TAPH Domiciliari de la Unitat d’Hospitalització Domiciliària de l’ICMHO, únic a Espanya, basa les cures sanitàries directes del pacient en un equip d’infermeria domiciliària especialitzada en l’àmbit de l’Hematologia Intensiva i en la integració del cuidador del pacient durant tot el procés, la qual cosa permet una millora en la qualitat de vida dels pacients i una millor gestió dels recursos sanitaris.

Què és el TAPH?

El trasplantament autòleg de progenitors hematopoètics (TAPH) consisteix en la infusió de progenitors hematopoètics obtinguts prèviament del pacient, després de l’administració de dosis elevades de quimioteràpia i/o radioteràpia. És una pràctica habitual en el tractament de nombroses malalties hematològiques. Generalment, els pacients tractats amb una TAPH romanen ingressats a l’hospital entre 3 i 4 setmanes, sotmesos a un aïllament medioambiental i social que limita la seva qualitat de vida, i reben la visita diària d’un equip mèdic responsable.

El programa de TAPH domiciliari de l’Hospital Clínic

En els ultims anys, la pràctica clínica ha demostrat que l’aïllament resulta eficaç unicament en els pacients que reben trasplantaments a partir d’un donant (no així en els que reben un autotrasplantament), i l’ús de moderns catéters venosos centrals i de bombes d’infusió intermitent portàtils ha permés millorar el tractament antibiòtic ambulatori d’aquests pacients. Tot això ha facilitat la implantació en alguns països de programes de TAPH ambulatori o domiciliari que, encara que amb alguns inconvenients, com un elevat percentatge de reingressos deguts principalment a febre relacionada amb la neutropènia (disminució de granulòcits en la sang, que pot predisposar a contraure infeccions), han demostrat la seva eficàcia i seguretat per als pacients, millorant la seva qualitat de vida i reduïnt els dies d’ingrés hospitalari, de la pressió assistencial i dels costos. En tots aquests programes s’inclou la visita mèdica diària del pacient juntament amb les cures d’infermeria.

A l’any 2000, la Unitat d’Hospitalització Domiciliària (UHD) de l’Institut de Malalties Hematològiques i Oncològiques (ICMHO) de l’Hospital Clínic de Barcelona va iniciar un programa pilot de TAPH Domiciliari, que presentava com a novetat respecte altres programes similars la no inclusió de la visita mèdica diària, basant així les cures sanitàries directes en un equip d’infermeria domiciliària especialitzada en l’àmbit de l’Hematologia Intensiva. La UHD va elaborar una sèrie de protocols clínics que basaven en l’equip d’infermeria la cura d’aquests pacients al seus domicilis, de forma que la visita mèdica a l’hospital únicament es feia necessària en el cas de presentar el pacient alguna complicació clínica rellevant. També es van elaborar unes guies d’actuació per al cuidador del pacient, amb les que es pretenía integrar-lo en la cura del malalt, clarificant el seu paper en cada moment del procediment.

Els resultats clínics, econòmics i de millora de qualitat de vida percebuda pels 50 primers pacients del programa i els seus cuidadors van ser excel•lents, i es van publicar al 2006 dins d’un estudi cas-control en la revista Journal of Clinical Oncology (24(30):4855-61). Gràcies a aquest programa i als seus excel•lents resultats, la Unitat d’Hospitalització Domiciliària de l’ICMHO-Hospital Clínic està avui dia considerada com de referència en TAPH Domiciliari i és única i pionera al nostre país. Actualment ja són 100 els pacients que han completat aquest programa domiciliari de l’Hospital Clínic.

URL de l’article de la revista Journal of Clinical Oncology