• Idioma actual català

Laia Fernández Barat rep el premi al millor pòster clínic del congrés Eurobiofilms 2011 organitzat per la Societat Europea de Microbiologia Clínica i Malalties Infeccioses (ESCMID)

El projecte de la Laia Fernández Barat, titulat Confocal Microscopy analysis of bacterial viability in endotracheal tube Biofilm from a pig model of MRSA pneumònia receiving antimicrobials therapy, va guanyar el premi al millor pòster clínic en el II Congrés Europeu sobre Microbial Biofilms-basic and clinical aspects, que es va celebrar del 6 al 8 de juliol a Copenhague, Dinamarca. Aquesta investigadora, formada en biologia sanitària, va fer una presentació oral sobre el mateix tema el 07 de juliol, en un simposi específic per Biofilm-based medical device related infections and host response.

Aquest projecte suggereix que el tractament sistèmic amb linezolid redueix significativament la viabilitat dels bacteris a l'interior del tub endotraqueal. La viabilitat es va avaluar mitjançant l'anàlisi de 127 imatges obtingudes per microscòpia de rastreig làser confocal i els resultats coincideixen amb la viabilitat bacteriana avaluada mitjançant l'anàlisi microbiològic del tub endotraqueal.

El congrés va ser organitzat pel grup d'estudi de biofilms de l’ESCMID. El president de Eurobiofilms 2011 va ser el Prof. Niels Høiby. L'esdeveniment va tenir lloc del 6 al 8 de juliol a Copenhague a l'Institut Panum, Dinamarca i va resultar en una gran oportunitat de conèixer a experts i investigadors en biofilm de tot el món, de conèixer l'estat de l'art sobre nous aspectes clínics i bàsics de biofilm i gaudir de la ciutat de Copenhaguen.

Font: www.idibapsrespiratoryresearch.org

Source: www.idibapsrespiratoryresearch.org