L'equip de Cirurgia Vascular fa una intervenció pionera a Espanya

L’Hospital Clínic és un centre de referència al nostre país en la creació i manteniment d’accessos vasculars (organitzats a la UFAV: Unitat Funcional d’Accessos Vasculars), no només en resultats sinó en nombre de casos (som el centre de Catalunya on més accessos es realitzen i reparen). El passat mes d’agost es va realitzar al nostre centre la primera implantació de dispositius VasQ a l’Estat Espanyol. També, el centre participarà al registre VALUE, estudi prospectiu que analitzarà els resultats dels dispositius VasQ a mig i llarg termini, com l'únic hospital del país.

Aquests dispositius consisteixen en una malla externa de nitinol, que s’adapta a l’anastomosi d’una fístula arteriovenosa creada com a accés per a les sessions de hemodiàlisi. L’objectiu es conferir una angulació i dilatació ideal de la vena i l’anastomosi, reduint el flux turbulent i la tensió de la paret venosa. De fet, estudis inicials ja han demostrat la seva seguretat i eficàcia, amb una reducció significativa en la hiperplàsia intimal i milloria de la permeabilitat i maduració de la fístula, però encara fan falta més estudis per confirmar-ne la utilitat a llarg terme.

L’accés arteriovenós per a hemodiàlisi és el que ha demostrat millors permeabilitats, menys complicacions i major supervivència en pacients que segueixen programes crònics de hemodiàlisi, pel que millorar-ne la permeabilitat i maduració és de vital importància per a aquests pacients.