Les apnees del son s'associen amb un major risc de mortalitat per càncer

Els trastorns respiratoris del son s'associen amb un major risc de patir problemes cardiovasculars, metabòlics i neurocognitius. Nous estudis demostren que també comporten un major risc de manifestació de tumors , i fins i tot un risc augmentat de mortalitat per càncer. Treballs experimentals en animals encapçalats per investigadors de l’Hospital Clínic, l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) i la Universitat de Barcelona   han demostrat que els episodis repetits d'hipòxia (un subministrament inadequat d'oxigen característic de l’apnea del son) s'associen a una progressió accelerada del càncer. Els nous resultats experimentals són els primers a suggerir que les apnees del son es podrien associar amb un major risc de mortalitat per càncer en els éssers humans.

Els experiments en animals que van donar origen a aquesta hipòtesi van ser encapçalats pel Dr. Ramon Farré i els seu equip IDIBAPS de Biofísica respiratòria i Bioenginyeria del Departament de Ciències Fisiològiques I de ??la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. Una col·laboració amb l’equip del Dr. F. Javier Nieto, del Departament de Population Health Sciences a la University of Wisconsin School of Medicine and Public Health (EEUU), ha permès demostrar en una gran cohort retrospectiva humana que les apnees del són també augmenten el risc de mortalitat per càncer. El Dr. Ramon Farré col·labora habitualment amb el Dr. Josep Maria Montserrat, del servei de Pneumologia de l'Hospital Clínic de Barcelona i membre de l'IDIBAPS. En estudis experimentals i en una cohort de pacients espanyols d’apnea finançada per la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) han demostrat que el risc de patir càncer també podria estar augmentat en pacients amb apnees del son. Aquestes investigacions han estat recolzades pel CIBER de Malalties Respiratòries (CIBERES).

Estudis in vitro i en animals suggereixen que la hipòxia intermitent promou l'angiogènesi i el creixement tumoral. Per això els investigadors han examinat dades de mortalitat recollides durant 22 anys de la cohort del son de Wisconsin. Aquest estudi prospectiu analitza en 1.522 persones els predictors i la història natural dels desordres del son mitjançant tècniques de polisomnografia. Els resultats seran presentats en una roda de premsa que se celebrarà el proper diumenge 20 de maig a la Conferència Internacional de l’American Thoracic Society (ATS 2012) a San Francisco. També es publicarà en el proper número del The American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine (AJRCCM), amb el Dr. Javier Nieto i el Dr. Ramon Farré com a autors principals.

En aquesta gran cohort el risc de mortalitat per qualsevol causa i per càncer en particular es va ajustar per edat, sexe, índex de massa corporal, tabaquisme i altres factors. En comparació amb els subjectes sense apnees del son, els risc relatiu de mortalitat per càncer es multiplicava per 1,1 en els participants de l'estudi amb trastorn respiratori del son lleu, per 2,0 en aquells amb trastorn moderat, i per 4,8 en aquells amb trastorn greu. Això significa que en cas de desenvolupar un càncer, el fet de patir també apnees del son severes podria accelerar-ne la progressió. Cal realitzar nous estudis per demostrar si els pacients que pateixin un càncer agressiu podrien beneficiar-se del diagnòstic precoç i el tractament dels trastorns respiratoris del son.

D’altra banda, la cohort analitzada en el marc del Grup d’Estudi del Son de la SEPAR ajunta les dades dels 5,246 pacients que van ser diagnosticats d’apnees del son a set centres hospitalaris espanyols entre 2.000 i 2.007. Aquest estudi, realitzat pel Dr. Francisco Campos de l’Hospital de Valme (Sevilla) i coordinat per Dr. Josep Maria Montserrat, ha mostrat que al 5,7% dels pacients amb transtorns respiratoris del son se’ls va diagnosticar un càncer durant el seguiment, i el risc de patir-ne un augmentava amb la gravetat de les apnees del son. En un estudi independent,  presentat també a l’ATS 2012, el grup de l’IDIBAPS-UB-Clínic presenta noves dades obtingudes amb el model animal de ratolí. Aquest treball demostra que l'efecte de la hipòxia intermitent en el creixement del càncer és molt més forta en els ratolins sense obesitat que en els ratolins obesos.

Cal comfirmar amb nous estudis la relació entre els trastorns respiratoris del son i la mortalitat per càncer. Si aquesta hipòtesi es confirma, caldrà analitzar si el diagnòstic i tractament d’aquests trastorns en pacients amb càncers agressius podria estar indicada per perllongar-ne la supervivència. Els investigadors de l’IDIBAPS-UB-Clínic seguiran treballant, juntament amb col·laboradors de reconegut prestigi com els de la Universitat de Wisconsin i els experts espanyols de la SEPAR i el CIBERES, per aprofondir en el coneixement de les relacions entre els trastorns respiratori del son, l'obesitat i la mortalitat per càncer.