Les funcions de l'espermatozoide van més enllà de la transmissió del genoma partern

Segons un article publicat a la revista Proteomics (9(4):1004-17), determinades proteïnes nuclears de l'espermatozoide humà, associades amb la cromatina, tenen potencial epigenètic. Això significa que podrien jugar un paper clau en l'activació d'alguns gens durant el desenvolupament embrionari inicial. L'estudi l'han portat a terme el Dr. Rafael Oliva i la Dra. Sara Mateo, del grup d'Investigació Genètica Humana de l'IDIBAPS-Hospital Clínic, i el Dr. Josep Maria Estanyol, de la Unitat de Proteòmica de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona.

El treball és la revisió més complerta, actual i exhaustiva que existeix en aquest camp. Agrupa totes les proteïnes dels espermatozoides identificades fins ara i representa una eina de gran utilitat per als investigadors, ja que encara no es coneix la funció de moltes d'elles. A més, dóna rellevància i revisa aspectes novedosos com la detecció de diverses proteïnes nuclears que es poden transmetre a l'òvul durant la fecundació.

Els investigadors del Clínic ja havien descrit 98 proteïnes de l'espermatozoide humà, un 23% de les quals no s'havien definit anteriorment, i un 56% d'elles no s'havien trobat en aquesta cèl·lula. Actualment, s'està portant a terme un estudi per efectuar el seguiment de les proteïnes nuclears amb l'objectiu de determinar la seva ubicació exacta mitjançant l'administració d'anticossos contra determintas factors de transcripció.