L’estabilització d’uns nous mediadors lipídics derivats dels àcids grassos omega-3 disminueix la inflamació al fetge causada per la obesitat

L’esteatosi hepàtica no alcohòlica (EHNA), o fetge gras, és una malaltia associada  a la obesitat que es caracteritza per una acumulació de greix a les cèl·lules del fetge acompanyada per un procés inflamatori que provoca lesions similars a les que pateixen les persones que consumeixen alcohol en quantitats tòxiques. Un estudi liderat pel Dr. Joan Clària, investigador del grup IDIBAPS Fisiopatologia i tractament de l’ascites i del trastorn de la funció renal a la cirrosi hepàtica i consultor del Servei de Bioquímica i Genètica Molecular de l’Hospital Clínic, demostra per primera vegada que, mitjançant la inhibició de l’enzim responsable de degradar uns mediadors lipídics derivats dels àcids grassos Omega-3, es pot modular la inflamació associada  per l’acumulació hepàtica de greix. A més, aquests compostos, denominats epòxids, fan que les cèl·lules hepàtiques siguin capaces d’eliminar el greix per un procés que degrada components cel·lulars anomenat  autofàgia. En aquest estudi que publica la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) també hi han participat investigadors de la Universitat de Califòrnia (Davis). La primera signant del treball és Cristina López-Vicario, investigadora predoctoral del grup de l’IDIBAPS.

Els Omega-3 són àcids grassos poliinsaturats essencials que estan presents a les membranes cel·lulars. En el fetge s’ha detectat la presència d’uns enzims metabòlics que transformen els àcids grassos omega-3 en uns compostos denominats epòxids. Aquests epòxids tenen propietats antiinflamatòries, redueixen l’estrès oxidatiu i tenen la capacitat d’augmentar l’autofàgia, és a dir, promouen l’eliminació d’allò que és perjudicial per a la cèl·lula. L’únic inconvenient d’aquests epòxids és que són molècules molt inestables i amb un temps de vida de pocs segons ja que són degradades per un enzim, la epòxid hidrolasa soluble (sEH). Fins ara diversos estudis havien demostrat els efectes beneficiosos d’inhibir aquest enzim en el camp de la hipertensió. En aquest treball, que publica el PNAS, els investigadors s’han centrat en demostrar que aquesta inhibició també pot jugar un paper determinant en la EHNA, ja que en aquesta malaltia l’enzim està present al fetge en grans quantitats.

Així, s’ha estudiat l’efecte d’un fàrmac desenvolupat pel professor Bruce Hammock de la Universitat de Califòrnia (Davis) per inhibir l’enzim sEH de forma específica. Per comprovar l’eficàcia del fàrmac s’han utilitzat ratolins obesos modificats genèticament per tenir teixits enriquits en àcids grassos omega-3 per tal de poder generar grans quantitats d’epòxids. Així, han trobat que la inhibició de l’enzim que degrada aquests epòxids disminueix la inflamació del fetge associada a l’acúmul de greix i augmenta l’autofàgia del mateix per part de les cèl·lules hepàtiques. D’altra banda, també han comprovat que aquest efecte també es dona en el teixit adipós obès.

Així, els inhibidors del sEH es postulen com una estratègia terapèutica prometedora per prevenir i contrarestar les conseqüències derivades de la obesitat. En base als importants resultats que s’han obtingut en aquest treball s’iniciaran nous estudis per comprovar l’eficàcia del fàrmac en pacients amb obesitat i amb fetge gras.

Referència de l’article:

Inhibition of soluble epoxide hydrolase modulates inflammation and autophagy in obese adipose tissue and liver: Role for omega-3 epoxides. López-Vicario C, Alcaraz-Quiles J, García-Alonso V, Rius B, Hwang SH, Titos E, Lopategi A, Hammock BD, Arroyo V, Clària J. Proc Natl Acad Sci U S A. 2014 Dec 30. pii: 201422590. [Epub ahead of print] PMID: 25550510 [PubMed - as supplied by publisher]