L'expressió gènica en l'orina permet diagnosticar de forma no invasiva el càncer vesical

El càncer de bufeta és el segon tumor més freqüent del tracte genito-urinari després del càncer de pròstata. En un context global representa aproximadament un 3% i un 1% en homes i dones, respectivament, de totes les morts per càncer. Un equip d'investigadors de l'Hospital Clínic-IDIBAPS i de la Fundació Puigvert han identificat un panell de gens marcadors del tumor vesical a partir dels quals han desenvolupat un mètode de diagnòstic i pronòstic de càncer de bufeta basat en la detecció del RNA extret de mostres d'orina.

L'equip d'investigadors de l'Hospital Clínic-IDIBAPS porten set anys treballant en aquest projecte, finançat per l'empresa de biotecnologia FINA BIOTECH, i han publicat per primera vegada els seus resultats a la revista Clinical Cancer Research. La Dra. Lourdes Mengual i el Dr. Moisès Burset, del Laboratori i Departament d'Urologia de l'Hospital Clínic de Barcelona-IDIBAPS són els primers signants del treball i cal destacar també la participació del Dr. Antonio Alcaraz, cap del Servei d'Urologia de l'Hospital Clínic de Barcelona i Director del Grup de Recerca en Urologia Oncològica de l'IDIBAPS y del Dr. Humberto Villavicencio, Director del Servicio de Urología de la Fundació Puigvert.

Fins fa poc temps, els estudis realitzats amb marcadors específics de càncer de bufeta es centraven en un o en molt pocs gens. Aquest estudi ha desenvolupat un panell de 12 gens per al diagnòstic de pacients amb càncer vesical i 2 gens addicionals per pronosticar l'agressivitat del tumor a partir de mostres d'orina. Aquesta combinació de gens va demostrar tenir una elevada sensibilitat i especificitat (SN = 89% i SP = 95%) per al diagnòstic del tumor, millorant així els resultats d'altres marcadors i proves no invasives per al càncer vesical ja existents. L'estudi es va dividir en dues fases: en una primera fase es va intentar analitzar la major quantitat possible de gens en un nombre reduït de mostres per, en fases posteriors, anar analitzant cada vegada una quantitat menor i més seleccionada de gens en una sèrie més extensa de mostres. En la primera fase de l'estudi les mostres d'orina es van recollir mitjançant rentat vesical, mentre que a la segona fase van ser recollides per micció espontània sense necessitat de recórrer a maniobres d'instrumentació invasives. Després d’excloure les mostres que no complien els criteris d'inclusió d'entre més de 800, el nombre total de mostres analitzades va ser de 576. Les 365 mostres de la primera fase es van recollir a la Fundació Puigvert entre octubre de 2003 i desembre de 2004. Durant la segona fase, entre gener i juliol de 2008, l'Hospital Clínic va recollir un total de 211 mostres d'orina, fet que suposa la primera validació d'un panell genètic amb un nombre tan elevat de mostres.

Amb l'objectiu de validar i millorar aquest panell genètic com a eina diagnòstica i pronòstica en càncer vesical, actualment els investigadors de l'Hospital Clínic-IDIBAPS, juntament amb la col•laboració de la Fundació Puigvert, estan duent a terme un estudi de validació prospectiu, randomitzat, internacional i multicèntric per desenvolupar-ne un mètode no invasiu. Aquest estudi es realitzarà en cinc centres europeus: l'Hospital Clínic de Barcelona i la Fundació Puigvert a Barcelona, l'Hospital Virgen del Rocío a Sevilla, el Departament d'Urologia de la Medical University of Vienna (Àustria) i el Departament d'Urologia Experimental del Radboud University Nijmegen Medical Centre (Nijmegen, Països Baixos). L'estudi es realitzarà en 1000 subjectes, dels quals 500 seran pacients diagnosticats de càncer vesical i els altres 500 que composen el grup control seran subjectes sans o amb patologia urinària no neoplàsica.