L’Hospital Clínic de Barcelona augmenta la seva activitat terciària l’any 2014

L’Hospital Clínic de Barcelona ha incrementat la seva activitat terciària, segons el contracte amb el Servei Català de la Salut (CatSalut) durant l’any 2014. Això significa que la institució assumeix cada cop més serveis altament especialitzats, amb importants requeriments tecnològics, expertesa dels seus professionals i abordatge multidisciplinar.

L’índex de complexitat de la institució ha crescut en un 2,1%, respecte l’any 2013. El seu augment respon en part, als acords de terciarisme establerts pel CatSalut centrats en oncologia digestiva, càncer de pulmó, tumors del sistema nerviós central, cirurgia de la malaltia de Parkinson i l’epilèpsia. També hi ha hagut un augment dels transplantaments de medul·la òssia que procedeixen de donants (al.logènics) en un 14% i de ronyó, igualment en un 14%.

Durant l’any 2014, l’activitat de cirurgia cardíaca a l’Hospital Clínic de Barcelona ha crescut en un 22%, d’acord amb l’objectiu de reducció de les llistes d’espera que marca el Pla Director de Cirurgia Cardíaca. En aquest apartat, a data 31 de desembre de 2014, no hi havia cap intervenció amb llista d’espera de més de 6 mesos en els 14 procediments garantits pel Departament de Salut.

L’Hospital Clínic de Barcelona continuarà els propers exercicis apostant per l’increment de la seva complexitat i el seu compromís amb l’assistència a la seva àrea d’influència.