Clínic Barcelona

L'IDIBAPS acull la tercera reunió del COST Action BM1206 per l'estudi genétic del cáncer colorrectal

El càncer colorectal (CCR) és una de les neoplàsies més freqüents al món i una important causa de morbiditat en el món desenvolupat. És necessari identificar individus amb un risc mig-alt de CCR per desenvolupar mesures preventives adequades. La identificació de factors genètics heretats implicats en la susceptibilitat al CCR pot ajudar a determinar el risc individual per aquesta malaltia y podria ajudar en el screening primerenc i la monitorització del tractament. La COST Action BM1206 liderada des del'IDIBAPS pel Sergi Castellví-Bel, inclou a dia d’avui a 98 investigadors de 22 països que treballen activament en genètica del CCR. Aquesta Action permetrà entendre de forma exhaustiva l’impacte de la susceptibilitat al CCR heredada i descriure el paisatge genètic d’aquesta malaltia, proporcionant eines altament innovadores i sense restriccions per la medicina personalitzada del CCR amb una aplicació futura en el screening primerenc i la monitorització del tractament per aquesta malaltia.