Recerca

L’IDIBAPS incorpora vuit ‘clinical-scientist’ gràcies al programa Bitrecs

S’ha resolt la segona convocatòria del programa ‘Biomedicine international training research programme for excellent clinician-scientists’ (BITRECS). Co-finançat per la Comissió Europea i la Fundació La Caixa, l’objectiu de Bitrecs és captar clinician-scientists, un perfil especialment necessari en l’entorn de recerca translacional de l’IDIBAPS.

El programa ofereix als beneficiaris, professionals postdoctorals, l’oportunitat de dedicar-se intensament a la recerca biomèdica durant 3 anys amb un projecte emmarcat dins de l’activitat de l’IDIBAPS. Durant aquest temps els investigadors hauran de passar entre 12 i 18 mesos en un centre estranger i la resta, de 18 a 24, a l’IDIBAPS. A part, el programa els ofereix formació, supervisió, mentoratge i la possibilitat d’establir nous contactes i de fer una estada curta en una entitat no acadèmica.

Es van presentar 28 sol·licituds. Després de l’avaluació d’una agència externa van quedar 13 candidats, que van sotmetre’s a entrevistes individuals a l’IDIBAPS. D’aquest procés en van sortir els vuit seleccionats, que està previst que s’incorporin al llarg del 2019.

Candidats seleccionats i grup de recerca on s’incorporen:

  • Marco Antonio Alba Garibay. De Mèxic, treballa als Estats Units. S’incorpora al grup de recerca ‘Vasculitis sistèmiques’, que dirigeix Maria Cinta Cid, amb el format d’incoming: durà a terme el seu projecte íntegrament a l’IDIBAPS.
  • Helena Ariño Rodríguez. D’Espanya. S’incorpora al grup de recerca ‘Patogènesis de malalties neuronals autoimmunes’, que dirigeix Josep Dalmau, amb el format d’outgoing: part del seu projecte es durà a terme al Regne Unit i part a l’IDIBAPS.
  • Gianluigi Li Bassi. D’Itàlia, viu a Austràlia. S’incorpora al ‘Grup de recerca aplicada en malalties respiratòries’, que dirigeix Antoni Torres, en el format d’outgoing: part del projecte el durà a terme a l’IDIBAPS i part a Austràlia, amb una breu estada prevista al Brasil.
  • Lorna Leal. D’Espanya. S’incorpora al grup de recerca ‘SIDA I Infecció per VIH’, que dirigeix Josep Mallolas, amb el format d’outgoing: part del seu projecte es durà a terme a l’IDIBAPS i part a Sud Àfrica, amb una breu estada prevista al Regne Unit.
  • Marina Mesquida. D’Espanya, treballa a Suïssa. S’incorpora al grup de recerca ‘Inflamació Ocular: estudis clínics i experimentals’, que dirigeix Alfredo Adán, amb el format d’ outgoing: part del seu projecte el durà a terme a l’IDIBAPS i part als Estats Units, amb una breu estada prevista a Suïssa.
  • Luis Gerardo Rodríguez. De Mèxic, resideix a Espanya. S’incorpora al grup de recerca ‘Mecanismes de progressió en gammapaties monoclonals’, que dirigeix Carlos Fernández de Larrea, amb el format d’outgoing: part del seu projecte el durà a terme a Alemanya i part a l’IDIBAPS.
  • Isabel Valli. D’Espanya, treballa al Regne Unit. S’incorpora al grup de recerca ‘Neuroimatge multimodal en psicosis d'inici recent i d'alt risc’, a càrrec de Gisela Sugranyes, amb el format d’incoming: durà a terme el seu projecte íntegrament a l’IDIBAPS.
  • Norma Verdolini. D’Itàlia, viu a Espanya. S’incorpora al grup de recerca ‘Trastorns bipolars’, que dirigeix Eduard Vieta, amb el format d’incoming: durà a terme el seu projecte íntegrament a l’IDIBAPS.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 754550.