L’IDIBAPS participa en un projecte europeu de 5,7M per millorar el coneixement del càncer hepàtic

El grup de Recerca Translacional en Oncologia Hepàtica de l’IDIBAPS, encapçalat pel Dr. Josep M. Llovet, en col·laboració amb la Dra. Roser Pinyol i 8 investigadors més, participa en un projecte europeu per identificar els mecanismes moleculars que tenen un impacte directe en el desenvolupament del carcinoma heaptocel·lular (HCC). El projecte HEP-CAR avaluarà el paper d’aquests mecanismes en les diferents malalties del fetge que condueixen a un HCC –la infecció pels virus de l’hepatits B i C, el sobrepès o l’alcohol. Aquesta iniciativa de recerca, coordinada des de la Universitat de Freiburg i en la que hi intervenen un total de deu centres acadèmics europeus, forma part del programa marc de recerca i innovació europeu Horizon 2020 i té una dotació de 5,7 milions d’euros, dels quals 1M correspon a l’IDIBAPS.

El carcinoma hepatocel·lular (HCC) és el càncer de fetge més freqüent en adults, amb 750.000 nous casos diagnosticats a l’any, i és el tercer tumor pel que fa mortalitat a nivell mundial. Actualment es diagnostiquen a l’any uns 4000 casos a Espanya i uns 800 a Catalunya. Malgrat les millores tècniques pel que fa al diagnòstic precoç, la cirurgia i els tractaments, aquest tipus de càncer encara presenta una mortalitat molt elevada un any després del diagnòstic.És per això que és important aprofundir en el coneixement de les bases genètiques i els mecanismes que es donen en aquest tipus de tumor per tal de  desenvolupar nous fàrmacs i estratègies terapèutiques i millorar el pronòstic dels pacients.

El Dr. Josep M. Llovet,  professor ICREA de l’IDIBAPS i la Universitat de Barcelona, i director del Liver Cancer Program a la Ichan School of Medicine at Mount Sinai (New York), va liderar el projecte HEPTROMIC, el primer projecte europeu d’investigació centrat de forma específica en la genòmica de l’HCC. Com a resultat s’han publicat diferents estudis que identifiquen la importància del metiloma en el pronòstic del HCC (Hepatology) i les relacions entre els factors ambientals i els patrons de mutacions en el HCC (Nature Genetics). En aquest darrer treball, publicat el passat mes de març, els investigadors van proporcionar un mapa de gens i vies alterades en diferents estadis clínics de la malaltia. “Vàrem posar de manifest la importància d’incloure els paràmetres genètics, a més dels clínics, per saber quins pacients es podrien beneficiar d’un determinat tractament en assaigs clínics futurs”, explica el Dr. Llovet.

El nou projecte HEP-CAR va un pas més enllà i busca definir els mecanismes moleculars singulars de cadascuna de les malalties que predisposen al desenvolupament del HCC. S’identificaran biomarcadors per tal de millorar l’estratificació dels pacients i el diagnòstic precoç i establir noves estratègies terapèutiques per optimitzar la prevenció i la gestió en aquest tipus de càncer. També es faran estudis en models animals per estudiar les vies de senyalització que juguen un paper clau en el desenvolupament del tumor i en les malalties associades, o comorbiditats, i validar, així, noves dianes terapèutiques i fomentar estudis sobre nous fàrmacs. Aquest projecte, que té una durada de 4 anys i s’iniciarà abans del gener del 2016, és el més important pel que fa a dotació econòmica concedit per la Comissió Europea per a l’estudi del càncer de fetge.

Referència dels articles:

DNA methylation-based prognosis and epidrivers in hepatocellular carcinoma.

Villanueva A, Portela A, Sayols S, Battiston C, Hoshida Y, Méndez-González J, Imbeaud S, Letouzé E, Hernandez-Gea V, Cornella H, Pinyol R, Solé M, Fuster J, Zucman-Rossi J, Mazzaferro V, Esteller M, Llovet JM; HEPTROMIC Consortium.

Hepatology. 2015 Jun;61(6):1945-56. doi: 10.1002/hep.27732. Epub 2015 Mar 18.

Exome sequencing of hepatocellular carcinomas identifies new mutational signatures and potential therapeutic targets

Schulze K, Imbeaud S, Letouzé E, Alexandrov LB, Calderaro J, Rebouissou S, Couchy G, Meiller C, Shinde J, Soysouvanh F, Calatayud AL, Pinyol R, Pelletier L, Balabaud C, Laurent A, Blanc JF, Mazzaferro V, Calvo F, Villanueva A, Nault JC, Bioulac-Sage P, Stratton MR, Llovet JM, Zucman-Rossi J.

Nat Genet. 2015 May;47(5):505-11. doi: 10.1038/ng.3252. Epub 2015 Mar 30.