Recerca

L’IDIBAPS s’adhereix a l’acord de transparència sobre l'ús d'animals en experimentació científica a Espanya

L'acord de transparència sobre l'ús d'animals en experimentació científica a Espanya és un document promogut per la Confederació de Societats Científiques d'Espanya (COSCE) amb l'objectiu d'establir vies de comunicació entre la comunitat científica i la societat sobre quan, com i per què s'utilitzen animals a la recerca i els beneficis que se’n deriven.

L'acord compromet les organitzacions signants a compartir informació de forma transparent i a fomentar la comunicació sobre la investigació amb animals per fer arribar al públic general la informació sobre les raons, els mètodes i l'avanç en el coneixement que se’n genera i que justifica l'ús d'animals en investigació científica.

L'Acord conté quatre compromisos relatius a la transparència en experimentació animal:

-Parlar amb claredat sobre quan, com i per què s'empren animals en investigació.
-Proporcionar informació adequada als mitjans de comunicació i al públic en general sobre les condicions en què es fa la recerca que requereix l'ús de models animals i els resultats que se n'obtenen.
-Promoure iniciatives que generin un major coneixement i comprensió en la societat sobre l'ús d'animals en investigació científica.
-Informar anualment sobre el progrés i compartir experiències.

L’IDIBAPS també forma part de l’EARA, l’European Animal Research Association, una organització europea que aglutina institucions públiques i privades del sector biomèdic i que també té per objectiu informar la ciutadania sobre la necessitat i els beneficis de l’ús d’animals en la recerca científica.